nieuws

BIM-gebruik bij architecten in de lift

Architectuur

Volgens onderzoek van de BNA wordt BIM door steeds meer bureaus gebruikt en ingezet bij hun ontwerpwerkzaamheden. Ook de groep bureaus die voorop loopt met het gebruik van BIM stijgt.

BIM-gebruik bij architecten in de lift

35 procent ziet zich zelf in de voorhoede en dat was een jaar geleden nog maar 28 procent. Daarentegen is, sinds de BNA BIM-gebruik meet, het aantal bureaus dat niets met BIM doet gestaag gedaald en ligt nu bij 16 procent. Dat betekent dat BIM-innovatie nu breed geaccepteerd wordt door de branche en een noodzakelijke voorwaarde is geworden. Nederlandse architecten lopen ook voor ten opzichte van hun Europese collega’s blijkt uit internationaal onderzoek.

Optimale toepassing blijft achter

Het gebruik van BIM en de BIM-volwassenheid verschilt echter sterk tussen de bureaus. Bij een optimaal gebruik van BIM wordt tussen de ketenpartners zowel 3D-informatie als object gebonden data uitgewisseld bij zoveel als mogelijk projecten. Dit wordt nog lang niet gehaald in de hele branche. Slechts 20 procent van de bureaus zet BIM wel bij alle projecten in. Daar is dus nog de nodige winst te boeken want bij meer als de helft van de bureaus wordt BIM bij minder dan 40 procent van de in 2015 gestarte projecten gebruikt. Dat een groot deel van de bureaus nog niet optimaal gebruik maakt van BIM en dat de kennis over BIM verdieping behoeft wordt onder meer duidelijk bij de beantwoording van de vragen over welke informatie met welke ketenpartners wordt gedeeld.

BIM-kennis en data-uitwisseling

Veruit de meeste informatie wordt met andere adviseurs in het ontwerpproces en de (hoofd)aannemer gedeeld, echter de uitwisseling met partijen in de uitvoering (onderaannemers) blijft achter. Slechts een deel van de bureaus beantwoordt de vraag over welke informatie wordt gedeeld inhoudelijk correct. De overige bureaus beantwoorden deze vragen vaak met het benoemen van de informatiedrager (IFC-model, tekeningen, pdf) in plaats van de (soort) informatie zoals geometrie, GIS-data, materiaaleigenschappen, etc. Daarnaast blijven problemen met het uitwisselen van data tussen ketenpartners door een gebrek aan of onjuist toepassen van open standaarden een grote rol spelen in de dagelijkse toepassing van BIM in projecten.

Kennisontwikkeling

Ondertussen professionaliseren vooral grote opdrachtgevers in de B&U en de GWW-sector hun BIM-uitvraag met rasse schreden door bijvoorbeeld informatie leveringspecificaties (ILS) te ontwikkelen. BIM wordt steeds meer benaderd als Bouw InformatieManagement, het geometrische model is hierbij slechts een van de vele representaties van gevraagde digitale informatie. Als architectenbureaus een rol van betekenis willen blijven spelen in het regisseren van de digitale informatie in het ontwerp- en bouwproces zullen zij daarom moeten blijven investeren in de kennisontwikkeling over BIM en zich moeten verdiepen in de informatiebehoefte van een groeiende groep professionele opdrachtgevers.

Open standaarden en kennisverspreiding

De BNA zet zich actief in bij de ontwikkeling van nationale standaarden voor BIM-protocollen en ILS’en als lid van de BIR (Bouw Informatie Raad) en steunt de verdere verbetering en ontwikkeling van open standaarden om betere en betrouwbare data-uitwisseling tussen ketenpartners door het BIM Loket. 

Tekst: BNA

Reageer op dit artikel