nieuws

de Architect april 2016

Architectuur

Het aprilnummer gaat over stations en hun omgeving. Een station is meer dan een begin- of eindpunt van een reis. Stations bieden verblijfskwaliteit in de vorm van routes, winkelgebieden, horeca, kantoren en parkeergarages voor automobilisten en fietsers. Veel stations zijn niet altijd toegerust voor het nieuwe gebruik. Uitbreiding is meestal niet mogelijk, derhalve is de opdracht aan architecten een functionele transformatie binnen bestaande contouren te ontwerpen.

de Architect april 2016

De in dit nummer getoonde stations zijn het resultaat van grote projecten die door de overheid in ambitieuze samenwerking met de markt zijn vormgegeven. Mensen houden van stations, vooral omdat ze zo’n grote impact hebben op de stad. Voorbeelden hiervan zijn zowel de Spoorzone in Delft als de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. Beiden veranderen de ecologie van deze steden. Dankzij deze stations kunnen we de tekortkomingen van een stad door de vingers zien en met vertrouwen de toekomst tegemoet zien. Of wellicht verschillende alternatieve toekomsten, zo schrijft Harm Tilman in Redactioneel in dit nummer.

Ontmoeting uit het aprilnummer van de Architect

In ‘Ontmoeting’ een interview met Jan Benthem en Joost Vos van Benthem Crouwel Architects over de metrostations van de Noord/Zuidlijn.

Het ‘Spotlight’ schijnt deze maand over Stationtransformatie, met name het Centraal Station in Arnhem door UNStudio en de Openbaarvervoersterminal van Breda van Koen van Velsen architecten.

Issues

De rubriek Issues toont duiding in wat er komt kijken bij het ontwerpen van stations. Wat start het ontwerpproces voor de akoestiek in een stationshal? Volgens Stefan Voeten, adviseur geluid bij Movares, start dit bij de beleving in een station op de verschillende momenten van de dag. Dat vindt ook Anne van der Zwaag. Zij schreef een artikel over de weg vinden op een station of vliegveld, vooral tijdens een verbouwing. Daarnaast vinden passagiers last van bij stations geparkeerde fietsen. Hoe maak je hiervoor een grote, aantrekkelijke en slimme fietsenstalling. Karin Broer schreef hierover een artikel.

Moriko Kiro heldin uit het aprilnummer van de Architect 

Moriko Kira

Zoals de omslag al aangeeft is de Held(in) van deze maand Moriko Kira. ‘Ik wil helemaal niet laten weten dat ik ermee bezig ben geweest.’

Strategie – Creatief denken voor architecten (Thema, de architect als ondernemer)

Ook voor een ontwerpende vakgemeenschap als de architectuur is ‘Design Thinking’ niet anzelfsprekend. Er zijn veel onderzoeken aan gewijd en evenveel boeken over geschreven, zoals Change by Design van Tim Brown. Bij creatief enken wordt de klantbeleving centraal esteld,schakelt men cultureel antropologen, etnografen en sociale wetenschappers in bij marktonderzoek, worden inzichten verwerkt die uit de markt zijn verkregen door het testen van prototypen in reële situaties en worden verbanden gelegd met andere industrieën en onderzoeksvelden. Architecten kunnen profiteren van de hausse in ‘Design Thinking’. Het centraal stellen van klantbeleving, interdisciplinair werken en het testen van scenario’s zijn hier voorbeelden van.

Reageer op dit artikel