nieuws

Sportcentrum De Pluimen in Diksmuide in de maak

Architectuur

Diksmuide krijgt met sportcentrum De Pluimen een locatie waar menig atleet zijn hart zal kunnen ophalen. Van Acker en Partners nam de conceptuele realisatie van de locatie voor zijn rekening. Studiebureau Eiland7 ontwierp eerder al een masterplan. De ontwikkeling verloopt in twee fasen. In het najaar van 2016 begint de bouw van een sporthal op het complex die de aftrap van de eerste fase inluidt.

Sportcentrum De Pluimen in Diksmuide in de maak

De nieuw te bouwen sporthal komt naast een bestaande sporthal en gaat ruimte bieden voor gevechtssporten, fitness, kleedkamers, kantoorruimte voor de pers, een polyvalente zaal en een cafetaria.In de tweede fase wordt gebouwd aan een nieuw zwembadcomplex, de aanleg van de omgeving met wandel- en fietspaden, een fietsenstalling, een parkeerterrein voor 250 wagens, een skatepark en drie voetbalpleinen.

 Sportcentrum De Pluimen in Diksmuide

Tussenvolume

Tussen de bestaande en de nieuwe sporthal komt een tussenvolume met een danszaal, ruimte voor vechtsporten, kantoren, bergruimtes en een sanitair gedeelte. Op de benedenverdieping is een uitbreiding van de bestaande bergruimte voor sportmateriaal ingepland naast een uitbreiding van de groepskleedkamers.  De eerste verdieping biedt verschillende contactmogelijkheden met de onderliggende sportzalen. Het overvloedige noordelijke daglicht maakt deze ruimte geschikt als danszaal. In het hart van de infrastructuur komt een centrale hal die de verschillende nieuwe en bestaande volumes met elkaar verbindt.

Om het sportcomplex een rustige uitstraling te geven werd het geheel door Van Acker en Partners opgevat als een park, waarbij paden de ruggengraat vormen. Dat concept werd doorgetrokken naar de centrale hal, die de verschillende volumes met elkaar verbindt.

 Sportcentrum De Pluimen in Diksmuide

Afzonderlijke toegang

De bestaande sporthal krijgt langs de zuidzijde het nieuwe volume (32x48m) aangeplakt. De drie zalen (bestaande- en nieuwe sporthal en tussenvolume) kunnen via de gang allen afzonderlijk worden bereikt. Op de verdiepingen tussen de volumes bevindt zich de toegang naar de vaste tribune, een gevechtsportzaal, een fitnessruimte, kantoren en technische ruimten. Dankzij een sheddak met noord gerichte daklichten zal er voldoende daglicht binnenkomen.

Het nieuwe zwembad krijgt een wedstrijdbad van 25x15m. Nationaal competitiezwemmen is er mogelijk dankzij 6 zwembanen met startblokken. Daarnaast komt er ook een instructiebad van 10x15m met beweegbare bodem (0,5 tot 3,5m diepte). Peuters krijgen er ook plekje met een peuterplonsbad met glij- en kruip elementen. Tot slot komen er twee whirlpools en een glijbaan met lichteffecten.

Terrein

De terreinaanleg krijgt gestalte door de afgegraven grond van de gebouwen. Zo kunnen er heuvels voor cyclocross, glooiingen en wadi’s worden aangelegd. De wadi’s en een centrale buffervijver zullen het regenwater van de gebouwen en het terrein opvangen. Dat wordt dan gefilterd, gebufferd en hergebruikt.

Duurzaamheid

In het ontwerp van Van Acker en Partners veel aandacht voor duurzaamheid. Zo komen er fotovoltaïsche zonnepanelen op het dak en ledverlichting in de sporthal. Op vlak van gasgebruik zijn ook verschillende maatregelen genomen, zoals een zonneboiler, en warmtekrachtkoppeling en een poolcover voor het grote bad. Bij het instructiebad dient de beweegbare bodem als afsluiting. Verder komen er extra maatregelen om het waterverbruik laag te houden, zoals zout-elektrolyse en een osmosesysteem.

De totale kostprijs wordt geraamd op zo’n 11.973.157,87 euro. Uitvoering start in het najaar van 2016.

Bron:

Architectura.be
Van Acker en Partners
Gemeente Diksmuide
Studiebureau Eiland 7

 

Reageer op dit artikel