nieuws

Marathoninterview Transformatie en Interieur

Architectuur

Afgelopen vrijdag (12/2) organiseerde designbeurs OBJECT Rotterdam en de Architect een marathoninterview rondom het thema Transformatie en Interieur. De verhalen van tien architecten en ontwerpers brachten de transformatieopgave in Nederland in beeld. Hieruit bleek dat het van belang is om architectuur en design goed op elkaar af te stemmen.

Marathoninterview Transformatie en Interieur

In het kader van de designbeurs OBJECT vond afgelopen vrijdag op de SS Rotterdam het marathoninterview Transformatie en Interieur plaats. Hier gingen Anne van der Zwaag, curator van OBJECT Rotterdam, en Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, in gesprek met tien architecten, ontwerpers, ontwikkelaars en een fotograaf. Op deze manier kwamen de aspecten transformeren, samenwerken, stedelijk gebruik, ontwikkelen en inrichten aan bod.

 Marathoninterview Rotterdam. Foto Melanie van Zweeden Van links naar rechts: Anne van der Zwaag, Joost Ector, Diederik Dam en Harm Tilman. Foto: Melanie van Zweeden

Transformeren

In het eerste gesprek met Diederik Dam (Dam Partners Architecten) en Joost Ector (Ector Hoogstad Architecten) staat de transformatie centraal. Beiden zijn begonnen bij een bureau dat al een lange traditie kende, waardoor ze direct met grote projecten te maken kregen. De afgelopen jaren is er volgens hen een duidelijke lijn zichtbaar, waarin bureaus veel meer de samenwerking met andere partners opzoeken.

Toch leven volgens de architecten veel Nederlandse ontwerpers nog in hun eigen wereld. Een lastig punt, want juist het conceptuele en autonome denken hebben Dutch Design zo sterk gemaakt, maar dit kan een bedreiging vormen voor samenwerkingen. Het is daarom van belang dat architecten en designers zich hiervan bewust zijn en naar elkaar toe bewegen.

Samenwerken

Het tweede gesprek met Simone Post (textiel en productontwerper) en Freek van Zeist (Fabrikoos) gaat verder in op deze samenwerking tussen verschillende disciplines. Deze jonge ontwerpers maken producten die de kwaliteit hebben om het interieur vorm te geven.

 Marathoninterview Rotterdam Van links naar rechts: Simone Post, Freek van Zeist en Harm. Foto Melanie van Zweeden

Van Zeist bestempelt zichzelf als een digitaal vakman, die de precisie van de hedendaagse techniek gebruikt om producten zonder schroeven en lijm te maken. In de toekomst wil hij hiervoor graag de samenwerking aangaan met grote bedrijven die de productie van zijn digitale bestanden op zich nemen.

Post zoekt juist naar een nieuwe toepassing van het afval van industriële processen. Op deze manier wil ze laten zien dat je van een afvalproduct weer iets moois kan maken. Hiervoor is het van groot belang om de samenwerking met industrieën aan te gaan en samen te zoeken naar nieuwe mogelijkheden.

Stedelijk gebruik

Charlotte Ernst (ontwerper en manager) en Jeroen Musch (fotograaf) maken vervolgens een schaalsprong naar de stad. Beiden zijn van mening dat een goed interieur profiteert van de buitenruimte eromheen. De verschillende schaalniveaus versterken elkaar daarbij.

 Marathoninterview Rotterdam
Van links naar rechts: Anne van der Zwaag, Charlotte Ernst, Jeroen Musch en Harm Tilman. Foto: Melanie van Zweeden

Volgens Musch moeten we ons echter goed realiseren dat buiten tegenwoordig één groot binnen is geworden. Het digitale denkraam zorgt ervoor dat we de hele wereld al vanuit huis kunnen bekijken. Steden als Amsterdam leven daardoor bij de gratie van het toerisme, waardoor de identiteit van een plek kan verdwijnen.

Ontwikkelen

Rolf Bruggink (Studio Rolf.fr) en Vincent Taapken (New Industry Development) gaan vervolgens in op het ontwikkelen van projecten. Bruggink vertelt hierin over de voordelen van het eigen opdrachtgeverschap. Doordat hij randvoorwaarden als het budget zelf in de hand heeft, ervaart hij meer vrijheid in het ontwerpproces.

Taapken is bezig met de ontwikkeling van projecten op een groter schaalniveau. Hij pleit voor grote gebaren in het stedelijk weefsel, die een aanzuigingskracht hebben op bezoekers naar de stad. Als deze bezoekers dichterbij komen is het vervolgens van belang dat de architectuur persoonlijk wordt en hen uitnodigt om te blijven.

Inrichten

Als laatste komen Job Floris (Monadnock) en Saskia Simon (OMA) aan het woord. Volgens hen is het van belang dat in elke ontwerpopdracht het interieur wordt meegenomen. Op deze manier krijgt het interieur een zekere autonomie.

 Marathoninterview Rotterdam Van links naar rechts: Anne van der Zwaag, Saskia Simon(achter Anne), Job Floris en Harm Tilman. Foto: Melanie van Zweeden

Het is echter niet noodzakelijk om het interieur altijd voort te laten komen uit het exterieur. Dit dienen ontwerpers juist per project weer opnieuw te bepalen. Op deze manier is het mogelijk om een illusie te creëren en te verrassen met het interieur.

Reageer op dit artikel