nieuws

Bestemmingsplan Haags Duinoord vordert

Architectuur

De ontwikkeling van het Verhulstplein en omgeving in het Haagse Duinoord komt een stap dichterbij. Het college van B&W heeft deze week de concept-uitgangspunten bekend gemaakt waarbinnen de nieuwe ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Komende maand wordt de concept nota van uitgangspunten met direct belanghebbenden besproken.

Bestemmingsplan Haags Duinoord vordert

Zo zal het huidige kantorenplein plaats maken voor een woonplein met veel groen. De scholen in de wijk, tussen de Dunklerstraat en de Lubeckstraat  worden in de toekomst getransformeerd tot een mavo, een basisschool en kinderdagopvang.

De leegstaande kantoren op het Verhulstplein worden gesloopt en maken plaats  voor circa 400 woningen. Op de beide hoeken van de President Kennedylaan is ruimte voor twee woontorens van maximaal 50 meter hoog. De tussenliggende bebouwing mag maximaal 30 meter hoog zijn.

Meer groen

Een andere voorwaarde in de concept-nota is dat er veel meer groen moet komen dan nu het geval is. De uitbreiding van groen komt zowel aan de President Kennedylaan als op het binnenterrein van de woonblokken. Ook komen er de nodige verbeteringen aan de verkeerssituatie. Gedacht wordt aan betere oversteekplaatsen, ‘Kiss and Ride’ plaatsen bij de scholen, en betere loop en fietsroutes.

Samen met de buurt

De afgelopen periode is actief samengewerkt met een afvaardiging van de wijkvereniging Duinoord om tot de uitgangspunten voor de planontwikkeling te komen. Deze samenwerking wordt voortgezet bij de verdere uitwerking en de inrichting van de buitenruimte.

Bron: Gemeente Den Haag

Reageer op dit artikel