nieuws

Startende ondernemers keren leegstand

Architectuur

Startende ondernemers zijn vaker dan toe nu toe bekend was, geïnteresseerd zich te vestigen in krimpgebieden, meldt Cobouw. Daarom moeten lokale overheden zulke bedrijven faciliteren. Leegstand van vastgoed kan zo worden voorkomen en banengroei wordt er door gestimuleerd.

Startende ondernemers keren leegstand

Dat staat in het proefschrift ‘Understanding entrepreneurship in the local context’ waarop Heike Delfmann is gepromoveerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Volgens de promovenda spelen de beginnende ondernemers een actieve rol binnen het gebied waarin ze zich vestigen. “Die bijdrage va­rieert van het in gebruik nemen en onderhouden van anders leegstaande panden tot het creëren van banen of het aantrekken van toeristen”, aldus Delfmann.

Krimp en mogelijkheden

Omdat de groeiende leegstand van vastgoed een van de grootste problemen is in krimpgebieden zouden lokale overheden de beginnende ondernemers zodanig dienen te faciliteren dat ze zich blijvend in de regio vestigen. Van groot belang daarbij is om niet uitsluitend de problemen van krimp onder ogen te zien, maar ook te kijken naar de mogelijkheden die een kleiner wordende bevolking met zich meebrengt. Delfmann stelt dat krimp doorgaans langzaam plaatsvindt waardoor er voldoende tijd is om kansen en obstakels in kaart te brengen.

De promovenda benadrukt dat de gevolgen van krimp weliswaar een serieus probleem kunnen zijn, maar ziet ook lichtpuntjes. “Krimp kan verkeerscongestie verminderen, het milieu ontlasten of bijvoorbeeld geluidsoverlast verminderen”, stelt ze vast.

Omgeving aantrekkelijk

Haar onderzoek richt zich op twee krimpregio’s namelijk Northumberland in Noord-Oost Engeland en Westerveld in Drenthe. Volgens Delfmann betekent het afnemen van bevolkingsaantallen, zoals in deze gebieden het geval is, niet dat het aantal startende ondernemers dat zich er vestigt altijd terugloopt.

Vooral kleine ondernemers kiezen er bewust voor zich in zulke gebieden te vestigen omdat ze de omgeving aantrekkelijk vinden. Als opvallend aspect van het aantal nieuwe ondernemers dat zich in krimpregio’s vestigt, noemt Delfmann dat stedelijke gebieden bevolkingskrimp beter opvangen dan landelijke regio’s. Ze pleit ervoor meer onderzoek te doen naar krimpregio’s. Zo kunnen de mogelijkheden van zulke gebieden beter in kaart worden gebracht.

Bron Cobouw

Reageer op dit artikel