nieuws

Uitspraak in de zaak Ruijssenaars vs de Staat

Architectuur

De Staat hoeft de renovatie van het overheidsgebouw aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag niet stil te leggen. Dat heeft de rechter vandaag (9 april) beslist in een kort geding dat door de architect is aangespannen. De architect was van mening dat de verbouwing zijn ontwerp van een eerdere renovatie aantast, maar de rechter wijst de bouwstop af. Naar het oordeel van de rechter is eiser te laat. Het werk is al voor een substantieel deel gesloopt en eiser had volgens de rechter eerder bezwaar kunnen maken tegen de renovatie.

Uitspraak in de zaak Ruijssenaars vs de Staat

De rechter beveelt de Staat wel eiser een kopie te verstrekken van de bouwtekeningen van de verbouwing. Die informatie kan eiser gebruiken in het kader van een eventuele bodemprocedure.

Het monumentale gebouw dat het onderwerp van het geschil vormt, dateert van 1911 en is decennialang gebruikt door het Ministerie van Economische Zaken. Het is in de jaren ’90 gerenoveerd op basis een ontwerp van eiser. In 2010 is besloten dat het gebouw opnieuw moet worden verbouwd, onder meer omdat het een nieuwe bestemming krijgt. Het wordt de nieuwe huisvesting voor onder meer het Centraal Planbureau, het Planbureau voor de Leefomgeving en het Sociaal en Cultureel Planbureau. Na een aanbesteding is het verbouwingsproject gegund aan een consortium waarvan eiser geen deel uitmaakt. De sloop- en bouwwerkzaamheden zijn medio januari 2015 gestart. 

Reageer op dit artikel