nieuws

Een brug van gebruikte windmolenwieken

Architectuur

Hoofd ontwerp Cesare Peeren van Superuse Studios heeft net een week in Denemarken doorgebracht om daar in een soort van snelkookpanconcept tot het ontwerp te komen voor een fiets- en voetgangersbrug van windmolenwieken. En dat is gelukt. Iedereen werd het eens over de haalbaarheid en het VO ligt er.

Een brug van gebruikte windmolenwieken

“Dit is voor mij de beste manier van werken”, verzucht Peeren. “Geen eindeloze mailwisselingen, wachten, steeds opnieuw opstarten… Ik heb in deze week gesproken met de windmolenwiekconstructeurs van Siemens, bouwkundig ingenieurs, de gemeente, bewonersgroepen, regelgevende instanties en de leverancier van een brugdek. En aan het eind van de week lagen er drie voorlopig ontwerpen voor een brug bij Aarhus, waar de Denen uit zullen kiezen.”

Superuse is onlangs toegetreden tot het Deense consortium Genvind (letterlijk: Herwind) dat zich zich bezighoudt met het zinvol hergebruiken van het afval uit de windenergieindustrie. De taak van Superuse is om het hergebruik van complete elementen te bevorderen, wereldwijd.

Een belangrijke kunst daarbij is, om eerst voldoende kennis te vergaren over het basismateriaal. “ Ik had in Nederland alvast een schetsje gemaakt waarbij ik de klassieke architectenfout maakte om te beginnen vanuit de vorm”, aldus Peeren. “Die schets kon dus meteen de prullenbak in. Ik had de constructie van de wiek namelijk dusdanig verzwakt dat die dan weer kunstmatig moest worden versterkt. En dat is geen superuse. Eigenlijk predik ik ook altijd dat je niet zo moet werken. En als ik dan een keer zicht voor ‘de verleiding van de vorm’, weet ik meteen weer waarom.”

 

Afgezien van ‘ de bekende verantwoordelijkhedendiscussie’ was iedereen het er al snel over eens dat de 65 meterlange wieken ruimschoots draagkrachtig genoeg waren voor de 25 meter grote overspanning. Peeren heeft drie concepten ontwikkeld, twee waarbij de liggers in hun geheel over het water worden gelegd, ‘e’en keer plat en ‘e’en keer als een katamaran, en ‘e’en waaribj er in de wieken wordt gezaagd en de passant als het ware ‘binnen’ loopt.

Bij de voet heeft de wiek een diameter van 2,5 meter. Daar komt dan nog iets in.. Aan de ene kant van de brug komt ruimte voor vissers en zwemmers en zullen dus toiletten worden gemaakt, kleedhokjes, etcetera. Aan de andere kant komt een speeltuin, zodat het binnenwerk kan dienen als opslagplaats, uiteraard ook met toiletten.

Peeren: “We hebben twee funderingsideeen. ‘E’en is op beton; de ander is op het zware gedeelte van een wiek. Dat laatste heeft conceptueel uiteraard mijn voorkeur, maar het is de vraag of het rationeel is. Want de wiek is eigenlijk te groot en er moet toch een betonvloer in wordenn gestort, dus misschien kost het juist meer materiaal, in plaats van minder. En dan doen we het niet.”

 

Nederlandse infrastructuur

Peeren benadrukt voorts dat er in Nederland ook winst te behalen is. Als de restmaterialen uit onze windenergiesector worden gebruikt in de infrastructuur – door er bruggen, geluidswallen en bushaltes van te bouwen – gaat de LCA-score van windparken omhoog en die van de infrastructuur ook.

Wereldwijd belanden er jaarlijks 20.000 afgekeurde wieken bij het afval. “Daar kun je nog heel wat mooie, goede en duurzame infrastructurele werken, gebouwdelen en gebruiksvoorwerpen van maken.”

Reageer op dit artikel