nieuws

de Architect, maart 2015

Architectuur

In het kersverse nummer van de Architect staat Erick van Egeraat in de schijnwerpers. Volgens hem is de Nederlandse architectuur aan het einde van cyclus beland, heeft de architectuur in ons land last van veel pretenties die ze echter nooit weer waar te maken. Daarbij worden de bureaus links en rechts ingehaald door architecten die met waardevollere ideeën komen. “Maar alleen met leuke ideeen kom je niet meer weg.”

de Architect, maart 2015

Het gedrag van de diva’s die tot nu toe in de architectuur de toon zetten, wordt door deze nieuwe generatie niet langer meer gepikt. Dat bleek onlangs toen architect Fons Verheijen bezwaar aantekende tegen het ontwerp van nra voor Naturalis. Architecten hebben geen goed woord over voor het feit dat Verheijen het auteursrecht gebruikt om de verbouwing tegen te houden. Ze wijzen op de imagoschade die de architectuur hierdoor oploopt. Bovendien vinden ze het vreemd dat Verheijen eerst meedoet aan de selectie en pas bezwaar maakt als hij niet is verkozen.

De architectuur is ontregeld en als antwoord hierop worden de grondbeginselen ervan opnieuw aan een onderzoek onderworpen. Wie hierin is geïnteresseerd, komt in dit nummer volop aan zijn trekken. De Canopies van Rients Dijkstra laten bijvoorbeeld zien dat met krappe budgetten wel degelijk overtuigende architectonische oplossingen denkbaar zijn. Vier jonge architecten betogen in Scope, dat kennis en architectonisch inzicht voortkomen uit het ontwerpen en het maken en daarom onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. En Alijd van Doorn bespreekt de renovatieopgave van de bestaande woningvoorraad en toont aan dat ook deze nieuwe opgave om een nieuwe architect vraagt.

Deze tekst is een exacte weergave van het redactioneel van Harm Tilman uit het maartnummer.

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel