nieuws

Kleefse Waard Arnhem krijgt Rijksprijs

Architectuur

De Gouden Piramide is uitgereikt aan Schipper Bosch voor Industriepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. West 8 ontwikkelde in 2008 het stedebouwkundig masterplan samen met de gemeente Arnhem en IPKW.

Kleefse Waard Arnhem krijgt Rijksprijs

Met IPWK beoogt Schipper Bosch het best denkbare vestigingsklimaat tot stand te brengen voor duurzame bedrijven die zich toeleggen op schone technologie (‘cleantech’, ontwikkelingen voor de duurzame toekomst). Het versnipperde gebied transformeerde op basis van het masterplan van West8 tot één aaneengesloten terrein met een strakke, eenduidige inrichting en een bijzondere vorm van parkmanagement. Cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn of worden opgeknapt met behoud van het historische karakter.

Gouden Piramide 2015 naar Schipper Bosch Architecten voor Kleefse Waard Foto: Suzanne Valkenburg

Uitwisseling van duurzame kennis

De op het industriepark gevestigde bedrijven inspireren elkaar door onder meer het uitwisselen van (duurzame) kennis. Schipper Bosch is eigenaar van de bedrijfsgebouwen en gronden. Door ze te verhuren houdt het de regie in handen en kan het de kwaliteit, de historische waarde en het duurzame en innovatieve karakter van het park en zijn gebruikers blijven bewaken.

Uit het juryrapport: ”Met Industriepark Kleefse Waard is een nieuwe standaard gezet voor bedrijventerreinen[…] Een jurylid zegt: “Met het thema ‘cleantech’ kan dit industriepark veel voor de stad Arnhem betekenen.”’ Bekijk onderstaand de film over de genomineerde opdrachtgevers van de Gouden Piramide 2015 en de winnaars.

 

Nominaties

Voor de prijs waren naast de winnaars genomineerd:
Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Katwijk met Kustwerk Katwijk. Ontwerp RoyalHaskoning DHV, Okra Landschapsarchitecten, Arcadis

– Opdrachtgevers Havenkwartier met het Havenkwartier Deventer. Ontwerp: We Love The City, Red Scape, JDWA, Studio Groen + Schild, MBVDA, Te Kiefte Architecten, Maurer United Architects, DUS Architects, MuldersvandenBerk, I’M Architecten, Wenink + Holtkamp Architecten, Buro Duck, Studio DAT, MAKS Architecture Urbanism, Studio Coenen, Atelier Architecten, Hollands zicht, Hoogte Twee Architecten, Hollands Huis.

–  Kunstvereniging Diepenheim met de Heerlijckheid Diepenheim. Ontwerp: Architectenbureau Ten Dam/De Leeuw Diepenhei, Annemiek Bleumink

– Staatsbosbeheer Drenthe met het Drentsche Aa gebied. Ontwerp: Strootman landschapsarchitecten Amsterdam

Kustwerk Katwijk behoorde tot een van de genomineerden van de Rijksprijs. Foto: Onsitephotography.nl

Rijksprijs

De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de Gouden Piramide komen opdrachtgevers van inspirerende en vernieuwende projecten in Nederland in aanmerking: gemeenten, waterschappen, provincies, stichtingen, particulieren, projectontwikkelaars, woningcorporaties, enzovoort. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten.

De prijs wordt al sinds 2003 uitgereikt en bestaat uit een trofee, een plaquette en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek en de avrotros zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project in Kunstuur. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IM, OCW en BZK.

 

 

 

Reageer op dit artikel