nieuws

Drie nieuwe scenario’s voor IJburg II

Architectuur

Amsterdams architectuurcentrum Arcam biedt wethouder Eric van der Burg drie scenario’s aan voor Centrumeiland. Deze drie scenario’s zijn gebaseerd op de ideeën van honderden Amsterdammers over de toekomst van het Centrumeiland. Deze scenario’s dienen als opmaat voor de verdere planontwikkeling van IJburg II.

Drie nieuwe scenario’s voor IJburg II

In februari 2014 overhandigde voormalig wethouder Maarten van Poelgeest de sleutel van het Centrumeiland symbolisch aan Arcam. Daarmee was het startsein gegeven van het project ‘Stad in Zicht’. Onder deze noemer heeft Arcam bijna een jaar lang het toekomstdenken over het Centrumeiland gefaciliteerd. Honderden Amsterdammers deelden hun toekomstvisie.

Drie toekomstscenario’s

Bewoners en professionals hebben in een aantal workshops gewerkt aan drie scenario’s: ‘Hard Core Duuzaamheid’, ‘Stranddorp’ en ‘Eiland voor 0-99 jarigen’. In het aan te bieden rapport zijn alle scenario’s, plannen en ideeën gebundeld. Bovendien doet Arcam een aantal aanbevelingen, waaronder:

“Arcam pleit ervoor deze procesvernieuwing [deelname van gebruikers, professionals en gemeente] voort te zetten en de plannenleveranciers een rol te geven in de verdere planvorming. Door ze te betrekken bij een nieuw te vormen extern team en/of door hen te laten participeren in het op te richten Stadslab. De roep om menselijke maat en de noodzaak van het creëren van draagvlak onder nieuwe gebruikers en bewoners vereisen een flexibele en stapsgewijze ontwikkeling”.

 

Burgerinitiatief

Met het project Stad in Zicht faciliteerde Arcam een planvormingsproces waarin ruimte is voor burgerinitiatief en interactie tussen bewoners, professionals en de gemeente. De samenwerking tussen deze drie partijen, met Arcam als facilitator, zorgde voor een cohesie en uitwisseling van inzichten.

Niet alleen ontdekten burgers wat er komt kijken bij het ontwikkelen van een stuk stad, ook raakten professionals geïnspireerd door creatieve ideeën vanuit het veld. Tot slot kreeg de gemeente op een nieuwe manier informatie uit de maatschappij. Deze samenwerking bracht een energie te weeg wat heeft geresulteerd in drie scenario’s.

 

Overhandiging

Op 13 januari wordt het eindproduct van een jaar lang ‘Stad in Zicht’ gepresenteerd bij Arcam. Wethouder Eric van der Burg zal alle scenario’s, plannen en het rapport met de belangrijkste aanbevelingen in ontvangst nemen uit handen van Arcam-directeur Yvonne Franquinet.

Datum: 13 januari 2015
Locatie: Arcam, Prins Hendrikkade 600 Amsterdam
Ontvangst: 15.30 uur, start programma 16 uur, einde 16.45 uur
Toegang: gratis, openbare bijeenkomst

Actie abonnement de Architect

 

Reageer op dit artikel