nieuws

KAW onderzoekt de zorgzame woning

Architectuur

Door de toenemende vergrijzing en flinke bezuinigingen is er momenteel veel aandacht voor zorghuisvesting. Reden voor KAW om onderzoek te doen naar de zorgzame woning en de manier waarop een zorgcomplex voor mensen daadwerkelijk een thuis kan worden. In de uitkomst pleiten zij voor een gedifferentieerd woningaanbod om de zorg realistisch, betaalbaar en menselijk te houden.

KAW onderzoekt de zorgzame woning

De traditionele ideeën over huisvesting voor ouderen bestaan uit twee mogelijkheden: ofwel thuis blijven wonen, ofwel in een zorgcomplex wonen. Vanuit economisch opzicht wordt er op dit moment gezocht naar een vernieuwing in de zorg, waarvoor de huisvesting een belangrijke rol kan spelen. In opdracht van het Stimuleringsfonds zocht KAW samen met Vestia en Steinmetz/De Compaan naar nieuwe perspectieven voor ouderenhuisvesting.

Monotoon aanbod
“Het onderzoek is vanuit het perspectief van de bestaande verzorgingstehuizen gedaan,” vertelt Reimar von Meding van KAW. “We willen dat een woning voor ouderen aanvoelt als een echt huis en aansluit bij hun levensbehoeften. Dat is met het monotone aanbod van dit moment nog zeker niet het geval.”


Leefstijlpatronen ouderen (Beeld: KAW)

Het onderzoek toont de verschillende leefstijlpatronen van mensen die ouder worden. Daaruit komt naar voren dat de grootste groep – en deze groep groeit op dit moment nog steeds – bestaat uit mensen die thuis willen blijven wonen. En van de ouderen die wel in een verzorgingstehuis willen wonen, zijn de woonwensen erg gedifferentieerd. Het huidige aanbod van ouderenwoningen sluit hier momenteel nog niet op aan.

Realiseerbaarheid
Volgens de architect zijn er al veel studies naar dit onderwerp gedaan, maar wordt er vaak voorbij gegaan aan de realiseerbaarheid van de uitkomsten. Om die reden heeft KAW uitgebreid gekeken naar de mogelijkheden om kosten te besparen op het gebied van de energierekening en de zorgactiviteiten. Een interessante uitkomst van het onderzoek is dat een goed ontwerp kan bijdragen aan deze besparingen. Tegelijkertijd zijn deze bouwkundige maatregelen voor transformatie weer te bekostigen met deze besparing die wordt gemaakt.


Ontwerponderzoek De Provenier (Beeld: KAW)

KAW is op dit moment al bezig om deze uitkomst toe te passen in de lopende projecten voor zorggebouwen. Tevens is het bureau de case study uit het onderzoek, zorggebouw De Provenier in Rotterdam, ook daadwerkelijk aan het aanpakken. Daarvoor maken ze gebruik van de verschillende elementen uit het onderzoek, zoals besparing op de energiekosten en zorgactiviteiten en een gedifferentieerd woonmilieu.

Met de publicatie van het onderzoek naar de zorgzame woning is de filosofie van KAW nu breed beschikbaar. Maar ook andere mensen zijn momenteel met soortgelijke onderzoeken bezig. Volgens Von Meding kan dit een groot voordeel zijn als de verschillende uitkomsten naast elkaar worden gelegd en met elkaar worden vergeleken. Op die manier kan per situatie een ontwerp worden gemaakt dat aansluit bij de wensen van de bewoners.

Actie abonnement de Architect

Wat is volgens jou de belangrijkste uitdaging in de zorghuisvesting? Draagt het onderzoek van KAW bij aan een goede oplossing hiervoor?

 

 

Reageer op dit artikel