nieuws

Pensioenregeling architectenbureaus blijft collectief

Architectuur

Architectenbureaus en hun medewerkers blijven vallen onder de collectieve pensioenregeling van het Pensioenfonds voor Architectenbureaus. Het Ministerie van SZW heeft de verplichtstelling van de pensioenregeling verlengd met vijf jaar.

Pensioenregeling architectenbureaus blijft collectief

BNA-bureaus vertegenwoordigen een belangrijke meerderheid (>60%) van de in de architectenbranche werkzame werknemers. Dat heeft het ministerie vastgesteld op verzoek van de sociale partners (BNA en vakbonden) en het pensioenfonds. Hiermee voldoet het pensioenfonds van de branche aan de wettelijke voorwaarden voor de verplichtstelling.

Zzp’ers vallen buiten de verplichtstelling, ook als architectenbureaus ze inschakelen. Sociale partners volgen met belangstelling de ontwikkeling van een pensioenfonds voor zzp’ers in samenspraak met de diverse zzp-organisaties.

Reageer op dit artikel