nieuws

Tekort Spoorzone Delft mogelijk meer dan 30 miljoen

Architectuur

Het college van Delft neemt extra maatregelen om de kosten en financiële risico’s bij de verdere ontwikkeling en inrichting van het spoorzonegebied te beheersen, meldt de gemeente in een persbericht. Aanleiding is een onderzoek dat op verzoek van het college door de directeur van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) is uitgevoerd naar de verwachte kosten en risico’s die zich tot 2030 kunnen voordoen.

Tekort Spoorzone Delft mogelijk meer dan 30 miljoen

Daaruit blijkt dat rekening moet worden gehouden met een mogelijk tekort in 2030 van 30 miljoen euro. Dit tekort kan nog hoger oplopen als de beheersmaatregelen niet toereikend blijken te zijn.

De hogere kosten en risico’s komen vooral door de keuze om het nieuwe stadsdeel in het spoorzonegebied (Nieuw Delft) op een andere manier te ontwikkelen, zodat goed wordt aangesloten op de vraag op de woningmarkt. Daarnaast zijn de plannen voor de inrichting van de openbare ruimte gewijzigd, wat heeft geleid tot hogere kosten. Ook loopt de gemeente een risico met de verkoopwaarde van de parkeergarage Spoorsingel. De ontwikkeling van Nieuw Delft gaat onverminderd door; de eerste kavels gaan eind september in verkoop.

Wethouder Lennart Harpe: ‘De voorlopige analyse wijst op een forse tegenvaller op de lange termijn. Het is zaak nu snel de juiste stappen te zetten om de kosten en risico’s te beheersen.’ Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en bereidt maatregelen voor. Zo zal het college de raad voorstellen om jaarlijks drie miljoen euro extra te gaan sparen.

Spoorzone Delft is één van de grote binnenstedelijke projecten in Nederland. Dit soort projecten heeft een hoog risicoprofiel. Dit is nog verzwaard door de achterblijvende economie en de voortslepende vastgoedcrisis. Voor de Spoorzone werd al rekening gehouden met een tekort van 8,7 miljoen euro in 2030. Het project heeft geen buffers om extra risico’s op te vangen. Op advies van de gemeentelijke accountant vroeg het college de nieuwe directeur OBS daarom om een zogeheten stresstest uit te voeren.

In 2012 sloten de gemeente Delft, Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) en Ballast Nedam een gronduitgifteovereenkomst. Daarin staat dat Ballast Nedam een derde van het vastgoed in Spoorzone Delft ontwikkelt en realiseert. Spoorzone Delft omvat 30 hectare en biedt ruimte aan onder andere een spoortunnel met een lengte van 2.300 meter met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, 1.200 woningen, ruim 50.000 m2 kantoren en een stadspark met een oppervlakte van 24.000 m2. De totale investering voor infrastructuur en vastgoed bedraagt ongeveer een miljard euro.

Bron: Vastgoedmarkt.nl

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel