nieuws

Plannen voor bedrijventerreinen overtreffen vraag

Architectuur

Er zijn te veel plannen voor de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen. Daarom moeten veel van die plannen worden geschrapt. Dat staat in De stad en regio vooruit, een publicatie van Platform 31.

Plannen voor bedrijventerreinen overtreffen vraag

 

 

 

Het aanbod van grond voor bedrijven overtreft in Nederland 25 keer de vraag. Daarom moet schaarste worden gecreëerd. “Zolang er zoveel plannen boven de markt blijven hangen, neemt de waarde en kwaliteit van bestaande terreinen alleen maar verder af”, zo staat in de publicatie.

Bestaande terreinen daarentegen moeten beter worden benut. Door steeds nieuwe locaties aan te wijzen voor bedrijfsvestigingen, verloederen de bestaande bedrijventerreinen des te meer. Ook wordt in het onderzoek gewezen op de noodzaak het midden- en kleinbedrijf meer tegemoet te komen. Dit type ondernemer heeft vaak meer behoefte aan bedrijfsruimte in wijken en binnensteden. Deze ruimte moet hen meer worden geboden, maar dit vergt dan wel een soepeler hantering van wet- en regelgeving. Daarnaast is het nodig om ondernemers meer te betrekken bij de wijze waarop bedrijventerreinen gestalte krijgen. In de huidige situatie komen de stedenbouwkundige professionals te veel aan het woord.

Verder wordt in het onderzoek geconstateerd dat er chronisch geldgebrek is om bedrijventerreinen op te knappen. In feite zijn er miljarden euro’s nodig, maar die ontbreken vanwege uiteenlopende bezuinigingen. Toch is de situatie niet hopeloos. Mits gemeenten niet verder bezuinigen op onderhoud en beheer van bedrijven terreinen. Ook moeten ondernemers worden gestimuleerd achterstallig onderhoud op te lossen.

Volgens de onderzoekers staan momenteel veel panden er verwaarloost bij. Dit werkt waardedaling van gebouwen in de hand. In het onderzoek wordt daarom gepleit voor parkmanagement door ondernemers. Een actieve bedrijvenvereniging is daarnaast ook een belangrijke voorwaarde om tot beter beheer te komen. Hierbij kan de overheid een stimulerende rol spelen door dit soort initiatieven financieel te steunen. Voorwaarde daarvoor moet dan wel zijn dat ook de ondernemers over de brug komen.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel