nieuws

Nieuwe gebiedsregisseur Oosterwold

Architectuur

Willem Meuwese stopt als gebiedsregisseur Oosterwold. Hij draagt zijn taken over aan Esther Geutink. Meuwese is in 2012 als kwartiermaker aangesteld voor invulling van Almere Oosterwold. Hierin was hij verantwoordelijk voor het maken van een structuurvisie, het uitwerken van een grondstrategie en het stimuleren van projecten. In juli 2013 is door Zeewolde en Almere de Intergemeentelijke Structuurvisie Oosterwold aangenomen en veranderde de rol van Meuwese naar Gebiedsregisseur waarin hij moest zorgen dat de initiatieven van de grond kwamen en dat het ‘Land-goed’ vorm kreeg.

Nieuwe gebiedsregisseur Oosterwold

In Oosterwold, ten oosten van Almere en ten westen van Zeewolde, kunnen toekomstige bewoners een optie nemen op een ‘eigen’ stukje grond en dit naar inzicht bebouwen. In tegenstelling tot andere zelfbouwprojecten moet hier de hele aanleg voor het huis door eigenaren worden verzorgd, dus ook de riolering, de energie, de toegangweg naar het huis en de openbare ruimte.

Het idee van Oosterwold, Land-Goed voor Initiatieven, is ontwikkeld door de gemeenten Almere en Zeewolde, MVRDV en RVOB. Op basis van dit plan is de intergemeentelijke structuurvisie opgesteld. Het maakt deel uit van het rijksprogramma PRAAM waarin de concurrentiepositie van de noordelijke randstad wordt verbeterd en Almere moet uitgroeien tot vijfde stad van Nederland.

Oosterwold heeft een omvang van 4300 hectare en is niet voorzien van een stedebouwkundig plan. De indeling bijna geheel opengelaten. De bemoeienis van de overheid beperkt zich tot het opstellen van een aantal spelregels, zodat het gebied zich ontwikkelt tot een blijvend groen afwisselend stadlandschap. Hierin is ruimte voor 15.000 woningen, gemiddeld 3 tot 4 woningen per hectare. Dit in tegenstelling tot een gemiddelde nieuwbouwwijk waarin 35 woningen per hectare staan.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel