nieuws

Bouwsector ziet voorzichtig herstel

Architectuur

De bouwketen ziet een voorzichtig herstel van de conjunctuur. Onder architecten, ingenieurs, bouwbedrijven en installateurs wijzen enkele indicatoren in de richting van een voorzichtig herstel, zo blijkt uit de jongste Monitor Bouwketen. Deze wordt elk halfjaar opgesteld door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB), in opdracht van BNA, NLingenieurs, Bouwend Nederland en Uneto-VNI.

Bouwsector ziet voorzichtig herstel

De bouwproductie is voor het vierde opeenvolgende kwartaal toegenomen en het aantal faillissementen is gedaald. De vooruitzichten voor de omzet en de werkgelegenheid zijn vergeleken met het afgelopen half jaar verbeterd. Per saldo lijkt, volgens de verwachtingen van de bedrijven, sprake van een stabilisatie van de omzet en nog een lichte daling van het personeelsbestand.

De meeste ondernemingen – vooral bouwbedrijven – verwachten dat de omzet niet verder zal dalen. Opvallend is dat ingenieursbureaus alweer een omzettoename verwachten. Wel verwachten de bedrijven in de bouwketen per saldo een krimp van het personeelsbestand, maar het aandeel dat krimp verwacht is afgenomen.

De orderportefeuille is gemiddeld met 0,3 maand toegenomen naar 5,3 maanden, waarmee de ontwikkeling van de werkvoorraad gestabiliseerd lijkt te zijn. In alle sectoren van de bouwketen is de orderportefeuille toegenomen. Ondanks deze positieve ontwikkelingen kan dit beeld voor individuele bedrijven afwijken.

Monitor Bouwketen is een gezamenlijk initiatief van de brancheverenigingen in de bouwketen: de BNA, Bouwend Nederland, NLingenieurs en Uneto-VNI. Het halfjaarlijkse rapport is gebaseerd op de gegevens van ongeveer 1.500 bedrijven. 

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel