nieuws

Architecten ten onrechte aan de slag als stagiair

Architectuur

De BNA waarschuwt zijn achterban geen oneigenlijk gebruik te maken van stages door afgestudeerden stagecontracten aan te bieden. Behalve ongewenst is dit ook illegaal, weet de architectenbrancheorganisatie.

Architecten ten onrechte aan de slag als stagiair

 

 

 

De Inspectie SZW heeft de branche hiervoor tot nu toe nog niet in het vizier gehad. Dat komt omdat de boodschap over illegale contracten en onderbetaling nog weinig binnenkwam bij de dienst, verklaart woordvoerder Paul van der Burg. Als die berichten ook de Inspectie bereiken kan daarin verandering komen en zullen bureaus vaker steekproefgewijs worden gecontroleerd, zo schetst hij wat de komende tijd mogelijk staat te gebeuren.

Afgestudeerden die architect willen worden, moeten in het vak aan de slag om erin te kunnen groeien. Ze hebben daarvoor vaak heel veel over. Het kan ertoe leiden dat ze zich, als er geen banen te vergeven zijn, desnoods aanbieden tegen een stagevergoeding.

Signalen

Harde cijfers ontbreken. Noch de betrokken bureaus, noch de afgestudeerde stagiairs hangen de praktijk graag aan de grote klok. Maar bij de BNA komen signalen binnen dat het regelmatig voorkomt. Dergelijke geluiden klinken door via leden, onderwijsinstellingen en berichten hierover op internet. Betrokkenen die hierover publiekelijk uit de school klappen zijn schaars en voorzover ze bestaan, passen ze meestal, vanwege de mogelijke gevolgen, ervoor om hun identiteit bekend te maken.

“Het lijkt mij belangrijk dat dit wereldkundig wordt gemaakt waardoor er wat aan gedaan kan worden”, mailt een verontruste “bijna afgestudeerde architect” echter aan Cobouw. Hij vindt de BNA aan zijn zijde. Die hekelt op de eerste plaats de oneerlijke concurrentie die ontstaat tussen bureaus. Op haar site somt de organisatie een reeks bezwaren op: “Het oneigenlijk gebruik van stagecontracten leidt tot een verslechtering van de sociaal-economische situatie in de branche, verdringing van regulier werk, scheve verhoudingen tussen medewerkers en tot de uitholling van het architectenvak.”

Werkervaring

Een stagiair is een leerling of student die tijdens zijn opleiding werkervaring opdoet bij een architectenbureau. Met deze formulering maakt formuleert de Stichting Fonds Architectenbureaus (CFA) duidelijk dat afgestudeerden niet tot deze categorie behoren. Afgestudeerden die werkervaring kunnen opdoen kunnen wel een starterscontract krijgen. Daarvoor dient minimaal het minimumloon te worden betaald.

Werkervaring, zo blijkt tegelijk, is er al volop binnen de beroepsgroep. Het ontbreekt vooral aan werk. Contracten met lage vergoeding moeten daarom wel veelal een economische achtergrond hebben. Niettemin: de economische gevolgen van het overtreden van de arbeidsregels zijn ook niet mals. Forse boetes, tot 12.000 euro, legt de Inspectie SZW op in dit soort zaken. Ook kunnen bureaus opdrachten mislopen omdat opdrachtgevers in het kader van de wetgeving over ketenaansprakelijkheid terugschrikken voor bureaus die de arbeidsregels overtreden.

Bron: Cobouw.nl

Reageer op dit artikel