nieuws

Uitslag Rebuild by Design

Architectuur

De strategie voor stedelijke waterbeheer van het ontwerpteam van OMA, Royal HaskoningDHV, Balmori Associates en HR&A voor Hoboken is een van de winnaars van de Rebuild by Design ontwerpwedstrijd. Ook het plan van MIT CAU+ZUS+Urbanisten behoort bij de laureaten, net zoals het idee ‘Living with the Bay’ van H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout Urban Landscapes en Bosch Slabbers Landscape + Urban Design. Nederland is goed vertegenwoordigd want ook het team van BIG met daarin het Nederlandse One Architecture is aangewezen als winnaar. De wedstrijd is een initiatief van de Hurricane Sandy Task Force voor de wederopbouw van de in oktober 2012 getroffen gebieden in New York en New Jersey.

Uitslag Rebuild by Design

De winnende strategie van OMA, Royal HaskoningDHV, Balmori Associates en HR&A is een combinatie van harde en zachte maatregelen en gebaseerd op vier pilaren: weerstaan (resist), vertragen (delay), opslaan (store) en afvoeren (discharge) van water.

 OMA Rebuild by Design 

Resist: verdedigingsconstructies aan de kust tegen hoge waterstanden.
Delay: het wegstromen van regenwater vertragen door middel van de stedelijke infrastructuur.
Store: groene infrastructuur voor de opslag van overtollig regenwater.
Discharge: waterpompen en alternatieve routes voor het afvoeren van water.

New Meadowlands

 New Meadowlands; Productive City + Regional Park van MIT CAU + ZUS + Urbanisten is ook een van de winnaars. Dit plan gaat uit van een geintegreerde visie voor bescherming en verbinding en is bedoeld als aanwinst voor zowel New Jersey en het grootstedelijk gebied van New York. De eerste fase richt zich op Little  Ferry, Moonachie, Carlstadt en Teterboro. Door de integratie van transport, ecologie en ontwikkeling wordt wordt het gebied getransformeerd tot het bassin Meadowlands.

ZUS Rebuild by design 

New Meadowlands

Living with the Bay

‘Living with the bay’ van H+N+S Landschapsarchitecten, Palmbout Urban Landscapes en Bosch Slabbers Landscape + Urban Design zet in op veilige, schone en natuurlijke baaien aan de kust van Long Island, waar het goed wonen is. Het water wordt hier op natuurlijke wijze gedempt en waar nodig buitengesloten door middel van dijken en lokale stormkeringen. Het voorgestelde kustbeheer met behulp van bestaande water- en zandstromen is duurzamer en uiteindelijk goedkoper. De nu achteloos behandelde rivieren zijn in de toekomst van betekenis voor onder andere waterberging. Het contact tussen land en water, de belangrijkste troef van dit estuarium, wordt hier in volle glorie hersteld. Het realisatiebudget is specifiek toegekend voor het uitwerken en uitvoeren van projecten langs Mill River. Het in Nederland bekende waterprincipe ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ komt langs deze ‘blue green river’ zeker terug, als ‘delay,store and drain’.

 Living with the Bay
Living with the Bay

BIG U

BIG en One Architecture bedachten met BIG U een plan met drie compartimenten die onafhankelijk van elkaar werken. Elk compartiment beschermt zijn eigen gebied en kunnen van elkaar worden geisoleerd. Onderling kunnen de compartimenten wel samen werken. om de stad te beschermen. Het voorstel gaat echter uit van een afzonderlijke functie.

The BIG U

The Big U

Ontwerpprijsvraag

Rebuild by Design, een initiatief van de Hurricane Sandy Rebuilding Task Force en het Amerikaanse ministerie van Huisvesting en Stedelijke Ontwikkeling, pakt kwetsbaarheden van gebouwen en het milieu aan die door de orkaan Sandy aan het licht zijn gekomen in gemeenschappen in de gehele regio, en ontwikkelt financierbare oplossingen om inwoners in de toekomst beter te kunnen beschermen tegen klimaatgebeurtenissen. 

 

Reageer op dit artikel