nieuws

Dynamisch masterplan Cityplot Buiksloterham

Architectuur

Studioninedots en DELVA Landscape Architects hebben een dynamisch masterplan ontwikkeld voor Buiksloterham. Middels een vernieuwende stedebouwkundige, landschappelijke en sociale ontwikkelingsstrategie wordt het havengebied duurzaam hervormd. De monofunctionele industriezone transformeert naar een bruisend stuk stad met ruimte voor experiment. Naast 550 woningen wordt minimaal 4000 m2 aan werkunits en horeca gerealiseerd.

Dynamisch masterplan Cityplot Buiksloterham

Het gebied wordt getransformeerd volgens het Cityplot concept van  Studioninedots. Cityplot is geen klassiek plan met een eindbeeld, maar schept condities. De royale afmetingen van plots van 100 bij 100 meter blijken de sleutel tot flexibiliteit en diversiteit. Zo kan worden gevarieerd met gebouwtypen en kan het blok zowel vanaf de straat als intern worden ontsloten. Het principe combineert zelfbouw met sociale huisvesting, wonen met werken en collectieve bouwgroepen met investeerders. Een dynamisch proces dat meebeweegt met wensen en behoeften en de tijd.

Leven met water

Samen met DELVA landscape is het concept doorontwikkeld en toegepast op de uitdagende context. Water vormt een bepalende rol in de beleving van het gebied. De harde grens tussen water en stad wordt verzacht waarmee deze onderdeel wordt van de openbare ruimte. Een wereld van drijvende tuinen, vlonders, kassen en boardwalks draagt bij aan een unieke identiteit van het gebied. De opvang en afvoer van regenwater zal een zichtbaar en ervaarbaar onderdeel van het plan worden.

Stad als laboratorium

Op 15 april werd een intentieverklaring ondertekend, waarbij de meest relevante stakeholders, het gebied verklaarde tot een ‘living lab’. De ambitie voor Cityplot Buiksloterham als een proeftuin voor innovatieve stedelijke ontwikkeling wordt hiermee onderschreven. Elk Cityplot fungeert als een collectieve energetische machine waarbij duurzame systemen worden gekoppeld en samenkomen in  de openbare ruimte.  De onderlinge afhankelijkheid tussen bewoners en deze systemen zal bijdragen aan een duurzame en toekomstbestendige wijk. Architectuur, openbare ruimte en landschap vormen straks één onlosmakelijk systeem.

  

 

Reageer op dit artikel