nieuws

Transformatie Kreuzberg, Berlijn

Architectuur

OKRA is samen met Witteveen+Bos geselecteerd voor de opdracht tot transformatie van een 23 hectare groot gebied in Kreuzberg. Doel van de opgave voor het gebied rond Mehringplatz en Blücherplatz is een stedenbouwkundig en landschapsarchitectonisch concept te ontwikkelen dat de basis zal vormen voor een later gedetailleerder planningsproces.

Transformatie Kreuzberg, Berlijn

De Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt heeft daarom naast de opdracht aan OKRA en Witteveen+Bos een parallelle opdracht gegeven aan het Berlijnse bureau Klaus Theo Brenner Stadtarchitektur en Karo-Architekten uit Leipzig.

In dialoog met de bevolking van Kreuzberg zullen concepten worden ontwikkeld die voor de langere termijn zullen zorgen voor regeneratie van dit deel van de stad. Om een breed gedragen stedenbouwkundig concept te verkrijgen voor het bereiken van deze doelen, wordt een workshopproces doorlopen met teams van stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en wegontwerpers.

Op basis van de resultaten zal de Berlijnse Senatsverwaltung voor Stadsontwikkeling en Omgeving (SenStadtUm Berlin) in afstemming met de het stadsdeel Friedrichshain-Kreuzberg volgende stappen zetten in de planvorming om de stedenbouwkundige omgeving dit deel in de Berlijnse wijk Kreuzberg te verbeteren en de omgeving van Mehringplatz en Blücherplatz te vernieuwen. Resultaten van het project worden in oktober op een tentoonstelling in Berlijn gepresenteerd.

Actie abonnement de Architect

Reageer op dit artikel