nieuws

Prijsvraag herbestemming Tivoli

Architectuur

In mei zal het laatste concert in de Utrechtse concertzaal Tivoli plaatsvinden. Daarna verhuist de popzaal naar het nieuwe muziekgebouw aan het Vredenburg. Bovendien vertrekt in het najaar de gemeentelijk Dienst Erfgoed en Monumenten uit het naastgelegen Pandhuis. Daardoor zal het eeuwenoude complex aan de Oudegracht vrijwel geheel leeg komen te staan. De Vereniging Oud-Utrecht startte daarom een ideeënprijsvraag voor de herbestemming.

Prijsvraag herbestemming Tivoli

Het complex van Tivoli aan de Oudegracht is eigendom van de gemeente Utrecht en deze heeft aangegeven een sterke voorkeur te hebben voor verkoop. De historische Vereniging Oud-Utrecht vindt het van groot belang dat dit rijksmonument, dat in verschillende gedaantes al eeuwenlang een prominente rol vervult in Utrecht, een nieuwe bestemming krijgt die past bij de grote historische waarde van het complex en dat de burgers van Utrecht nadrukkelijk de gelegenheid krijgen om mee te denken over de toekomst van hun erfgoed.

Brede maatschappelijke discussie

De Vereniging wil hierin een faciliterende rol vervullen en nam daarom het initiatief een ideeënprijsvraag te organiseren. Hiermee wil de vereniging in de eerste plaats een brede maatschappelijke discussie initiëren over welke functie(s) wenselijk en geschikt zouden zijn voor het Tivoli-complex. Omdat Oud-Utrecht niet de eigenaar is van het complex kunnen ze niet de garantie bieden dat het winnende plan daadwerkelijk zal worden uitgevoerd. Maar omdat ze ook niet gebonden zijn aan de juridische en financiële restricties waar de gemeente wel rekening mee zal moeten houden bij een officiële aanbesteding, heeft Oud-Utrecht de vrijheid om met deze prijsvraag de ruimte te bieden voor creatieve en originele ideeën.

In juni trekt Tivoli in het nieuwe Muziekpaleis TivoliVredenburg.

Naast het creëren van een platform voor maatschappelijke discussie en creatieve ideeën wil Oud-Utrecht met deze ideeënprijsvraag echter ook stimuleren dat er uiteindelijk één of meerdere concrete, uitgewerkte en financieel onderbouwde plannen worden ontworpen, die op brede steun in de Utrechtse samenleving kunnen rekenen, en die dan aangeboden kunnen worden aan de gemeente.

Prijsvraag in twee rondes

In de eerste ronde is iedereen, zowel professionele ontwerpers als geïnspireerde amateurs, van harte uitgenodigd om ideeën in te sturen. Alle inzendingen zullen op de website van Oud-Utrecht gepubliceerd worden en zodoende een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappelijke discussie over de herbestemming van het Tivoli-complex.

Uit deze inzendingen zal de jury een selectie maken, om deze inzenders vervolgens uit te nodigen om in de tweede ronde hun plannen verder uit te werken. De deelnemers aan de tweede ronde maken kans op een geldprijs van 8000 euro en Oud-Utrecht zal de uitgewerkte ideeën in de publiciteit brengen. Na de prijsuitreiking zal het winnende plan door de Vereniging Oud-Utrecht worden aangeboden aan de gemeente Utrecht.

Deelname

De inzendingen worden beoordeeld op geschiktheid van de voorgestelde functie(s) voor het complex, de meerwaarde van deze functie(s) voor de omgeving, de manier waarop er wordt omgegaan met de monumentale waarden, en de financiële haalbaarheid. De jury bestaat uit prof.dr. Wim Denslagen (emeritus bijzonder hoogleraar Theorie en Geschiedenis van de Monumentenzorg, Universiteit Utrecht), Guus Verduijn (algemeen directeur Woonzorg Nederland) en Ronald Willemsen (directeur Asnova Architects).

Geïnteresseerden dienen zich eerst aan te melden als deelnemer met het inschrijfformulier dat is opgenomen achterin het prijsvraagreglement, uiterlijk op 16 maart. Na bevestiging van de inschrijving door de organisatie van de prijsvraag kunnen deelnemers hun inzending voor de eerste ronde indienen, uiterlijk op 7 mei. Alle informatie over de prijsvraag en de te volgen procedures is te vinden in het prijsvraagreglement.

Reageer op dit artikel