nieuws

Kristian Borret licht ontslag Antwerpen toe

Architectuur

De stad Antwerpen heeft eind vorige week het besluit genomen de samenwerking met stadsbouwmeester Kristiaan Borret op te zeggen. Eerder berichtte de Architect al dat dit een zware klap betekent voor de Antwerpense stadsvernieuwing en voor de rol van architectuur hierin. In de juist uitgekomen Nieuwsbrief van de Stadsbouwmeester licht Borret op indrukwekkende wijze zijn gedwongen vertrek toe.

Kristian Borret licht ontslag Antwerpen toe

“Sinds 2006 werk ik als stadsbouwmeester van Antwerpen. In 2011 is na een evaluatie mijn mandaat verlengd met een tweede periode tot midden 2016. Het stadsbestuur heeft afgelopen week beslist mijn aanstelling vroeger te beëindigen.

Voor mij persoonlijk zijn de afgelopen jaren wonderjaren geweest. Ik ben blij dat ik heb kunnen bijdragen aan de bloei van stadsontwikkeling in Antwerpen. Ik vond het bijzonder aangenaam om te werken in een stad en met mensen die één visie uitdragen. Met het team stadsbouwmeester hebben we vanuit een onafhankelijke positie onze rol gespeeld in het stimuleren van ruimtelijke kwaliteit in talrijke projecten, plannen en realisaties. Vanzelfsprekend wordt het streven naar kwaliteitsvolle stadsontwikkeling waargemaakt door vele geledingen van de stad Antwerpen. Ik beschouw de verschillende erkenningen die mijzelf of anderen te beurt vielen als een bekroning van het werk van iedereen.

De stedelijke begroting voorziet nu middelen die overeenkomen met een team van een stadsbouwmeester en twee medewerkers. Daardoor verlaten eveneens zes medewerkers het huidige team stadsbouwmeester om een andere functie op te nemen in de stedelijke diensten. Iedereen weet hoezeer ik de inzet van het team van de voorbije jaren koester.

Stadsontwikkeling in Antwerpen wordt nu volgens een andere beleidsvisie opgezet. Ik wens oprecht dat het succesvol zal blijken voor deze stad. Er staan grote uitdagingen te wachten, niet in het minst de aangekondigde grote bevolkingsgroei. Het stemt me gelukkig dat mijn voorstel om hiervoor in de eerste plaats de stadsvernieuwing aan te vangen van de twintigste-eeuwse gordel (Antwerpen buiten de ring) door het stadsbestuur is opgepikt en wordt uitgewerkt.

Mijn vertrek is onverwacht snel. Tastbare plannen voor een nieuwe job heb ik niet. Een korte sabbatical lijkt me welkom. De toekomst ligt open.

Ik dank iedereen waarmee ik de voorbije jaren heb kunnen samenwerken en voor het vertrouwen dat mij gegeven werd.

Hartelijke groet,

Kristiaan Borret”

Lees het bericht over zijn ontslag, bron De Standaard, hier.   

Reageer op dit artikel