nieuws

Reizen in steden moet vlotter en groener

Architectuur

De Europese Commissie nam eind vorig jaar een pakket nieuwe maatregelen voor stedelijke mobiliteit aan. De Commissie biedt steden hiermee meer ondersteuning door gerichte financiële bijstand, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en de uitwisseling van best practices. Bovendien stimuleert het pakket duurzame stedelijke mobiliteitsplanning. Dat leidt tot een schoner en duurzamer vervoer in stedelijke gebieden.

Reizen in steden moet vlotter en groener

Steden huisvesten meer dan 70% van de bevolking van de EU en zijn goed voor ongeveer 85% van het bruto binnenlands product. De meeste verplaatsingen beginnen en eindigen in steden. In veel stedelijke gebieden zorgt de groeiende vraag naar mobiliteit echter voor een onhoudbare situatie: zware verkeersopstoppingen, slechte lucht, geluidshinder en een hoge CO2-uitstoot.

Lokale overheden besluitvormers

Eurocommissaris voor mobiliteit en vervoer Siim Kallas noemt een oplossing vinden voor de mobiliteitsproblemen in stedelijke gebieden “een hele uitdaging”. Hij denkt dat met samenwerking meer te bereiken is en dat de lokale overheden de belangrijkste besluitvormers zijn. “Zij zijn het best geplaatst om belangrijke lokale beslissingen te nemen, maar zij moeten worden ondersteund op nationaal en Europees niveau.”


Siim Kallas (Tallinn, 2 oktober 1948) is sinds 2004 de eerste Europees Commissaris namens Estland.

De maatregelen

– Het delen van kennis en best practices: in 2014 richt de Commissie een Europees platform voor duurzame stedelijke mobiliteitsplanning op. Steden, planningsdeskundigen en belanghebbenden kunnen via dit platform werken aan een vlotter en groener vervoer in steden;
– Gerichte financiële bijstand: de EU blijft via de Europese structuur- en investeringsfondsen stedelijke vervoersprojecten steunen;
– Onderzoek en innovatie: steden, ondernemingen, academici en andere partners kunnen nieuwe benaderingen van stedelijke mobiliteit ontwikkelen en testen dankzij het Civitas 2020-initiatief, dat deel uitmaakt van Horizon 2020;
– Betrokkenheid van de lidstaten: de Commissie roept de lidstaten op om de juiste omstandigheden te scheppen waarin steden hun duurzame mobiliteitsplannen kunnen opstellen en uitvoeren;
– Samenwerking: de Commissie doet een aantal specifieke aanbevelingen voor gecoördineerde actie tussen alle bestuursniveaus en de publieke en de private sector.

Eurobarometer

Uit een nieuwe Eurobarometer-enquête die op 17 december is gepubliceerd, blijkt dat Europese burgers bezorgd zijn over de negatieve effecten van het verkeer in de stad. Een grote meerderheid van de respondenten noemt congestie (76%), luchtkwaliteit (81%) en ongevallen (73%) als ernstigste problemen. Minder dan een kwart (24%) gelooft in verbetering. 37% Denkt dat de situatie zal verslechteren.

Reageer op dit artikel