nieuws

Atelier PRO transformeert Deutsche Bahn-complex voor zorgverzekeraar

Architectuur

Atelier PRO heeft de Europese aanbesteding gewonnen voor het hoofdkantoor van zorgverzekeraar Innungskrankenkasse (IKK) in het Duitse Saarbrücken. Het kantoor komt op een oud terrein van de Deutsche Bahn. Een bestaande watertoren wordt hergebruikt als opslagplaats voor zonne-energie.

Atelier PRO transformeert Deutsche Bahn-complex voor zorgverzekeraar

Saarbrücken is een Duitse stad nabij de grens met Frankrijk die een sterke bloei heeft doorgemaakt met ijzersmelterijen en staalindustrie vanaf de 18e eeuw. Het Quartier Europabahnhof is een gebiedsontwikkeling ten noorden van het centraal station, op steenworp afstand van het centrum. Het voormalige spoorwegemplacement met diverse historische gebouwen en ruïnes van de Deutsche Bahn is getransformeerd in een nieuw kennis-, cultuur-, kantoren- en bedrijvenpark. Het gebied, dat door een kluwen wegen en spoorlijnen als een eiland midden in de stad ligt, is in ontwikkeling gekomen in het kielzog van de aansluiting van Saarbrücken op de hogesnelheidsverbinding tussen Parijs en Frankfurt in 2007.

 

De locatie met twee kavels voor IKK vormt de sluitsteen van het Quartier Europabahnhof. Op de kleinste kavel staat een monumentale watertoren, afgewerkt in ‘Sandstein Verblendung’, de karakteristieke bruinrode natuursteen waarmee veel historische gebouwen in Saarbrücken zijn uitgevoerd.  De watertoren werd gebruikt om oude stoomlocomotieven te vullen. In de prijsvraag werd een nieuwe bestemming voor deze watertoren gevraagd en om deze te betrekken bij de nieuwbouw.

 

IKK Süd-West

Het gebouwencomplex omvat 16.500 vierkante meter kantoren, ondersteunende functies, een  klantencentrum en een ondergrondse parkeergarage voor 150 auto’s. Het ontwerp van atelier PRO speelt maximaal in op de kwaliteiten van het gebied en de randvoorwaarden die gesteld zijn zoals maximale hoogten, leidingentracés en geluidsoverlast van treinspoor en wegen. Hierdoor ontstaat een bijzonder, sculpturaal bouwvolume rond twee centrale atria, dat zich verschillend presenteert naar de invalswegen van het centrum, de diverse sporen en aan de Europa allee, de centrale ontsluitingsas van het gebied.

 

In het ontwerp is ingezet op een evenwichtige samenhang tussen functionele, bouwfysische, belevings- en sociale kwaliteiten. De semi-geklimatiseerde atria fungeren als ontmoetingsruimte en uitloop van het restaurant. De daken van de atria kunnen ’s zomers open. Beeldbepalend zijn de gevelbanden met een uitkragende borstwering die naargelang de oriëntatie de glazen puien van de kantoren beschaduwen. Met deze uitkragingen wordt ook het verkeerslawaai geabsorbeerd, diffuus daglicht het gebouw in gereflecteerd en is er ruimte gecreëerd voor groenvoorziening.

 

Watertoren

Het hoofdkantoor zal voldoen aan de nieuwste eisen op duurzaamheidsgebied volgens het Bewertungssystem Nachhaltiges Bauen für Bundesgebäude (BNB). De ambitie is om het hoogste label ‘Gold’ te halen, een unicum in Saarland. Het gebouw is energie-efficiënt, waarbij overtollige energie van PV-panelen op het dak, in de piekuren tijdelijk kan worden opgeslagen in de watertoren. Hiermee wordt de watertoren getransformeerd tot een monument voor energieopslag. De watertoren wordt bovendien verhoogd met een glazen dakopbouw voor een conferentieruimte en wordt verbonden met een nieuw klantencentrum voor IKK Süd-West. Dit klantencentrum heeft een vergelijkbare gevel als het hoofdkantoor, maar krijgt een meer industriële uitstraling door toepassing van Corten-staal, een materiaal dat fraai aansluit bij de historische gebouwen van het spoorwegemplacement.

Reageer op dit artikel