nieuws

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 vastgesteld

Architectuur

De sectorverbindende Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 is uitgebracht. Deze speelt in op de veranderende behoefte aan huisvesting en vastgoed als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en de overheveling van taken in het sociale domein. De agenda bevat zeven punten waarop maatschappelijke partijen in het veld, zoals gemeenten, scholen en corporaties komend jaar willen samenwerken. Doel is beter en slimmer met vastgoed voor onderwijs, opvang, cultuur, zorg, welzijn en sport om te gaan.

Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 vastgesteld
MINOLTA DIGITAL CAMERA

Rode draad van de door platform Bouwstenen vastgestelde agenda is het besef dat de behoefte aan vastgoed sterk verandert. Er is minder vastgoed nodig, meer inbreng en ruimte voor derden, meer gelijke en heldere spelregels en meer oog voor de exploitatie en de maatschappelijke en economische waarde van het vastgoed.

In onderwerpen waarop het werkveld komend jaar samen aan wil werken zijn:
1.Het lokale gesprek, nieuwe ontwikkelingen vertalen naar de lokale vastgoed agenda;
2.Wegwerken van de overmaat, slim omgaan met (verwachte) leegstand;
3.Van kosten- naar waardesturing, met nieuwe instrumenten;
4.Ondernemend en gastvrij, als sleutel voor een gezonde exploitatie;
5.Doe-het-zelf voorzieningen, mogelijkheden, grenzen en eigen rol hierin;
6.Transparant en professioneel, nog een wereld te winnen op dit gebied;
7.Het Rijk als partner, want niet alles kan lokaal.

Uitwerking in Bouwstenenverband

De Agenda Maatschappelijk Vastgoed 2014 wordt in Bouwstenenverband verder uitgewerkt. De VNG, Aedes, PO-Raad, MOgroep, Brancheorganisatie Kinderopvang en de partners van Bouwstenen ondersteunen deze activiteiten met raad en daad.

Iedereen die een bijdrage kan en wil leveren aan de realisatie van de Agenda is welkom actief mee te doen.

Reageer op dit artikel