nieuws

Winnend ontwerp herontwikkeling militaire site

Architectuur

Architecten Achtergael en Atelier Kempe Thill gaan het voormalig militair domein Rochendaal nabij Sint Truiden herontwikkelen tot woon- en parkgebied met kasteel en vijvers.

Winnend ontwerp herontwikkeling militaire site

 

 

Het parklandschap (een gebied van circa 25 ha,) wordt gedefinieerd als een aaneenschakeling van overstroombaar wetland, Engelse kasteeltuin en ‘urban forest’ met nieuwe bebouwing. Als aanvulling op het bestaande woningaanbod in Sint-Truiden wordt een grote diversiteit aan typologieën ingepast, zoals onder andere woningen voor 55-plussers, aangepaste woningen voor bejaarden, co-housing of kangoeroewoningen en sociaal bereikbare woningen voor starters en jonge gezinnen met kinderen. In totaal zal de locatie plaats gaan bieden aan een 250-tal nieuwe wooneenheden.

De ontwikkeling van het gebied biedt de kans om de totale locatie op te nemen in een ruimere groenstructuur. Centraal staat de aanleg van een aantrekkelijk park dat het overstromingsgebied koppelt aan de huidige kasteeltuin. De site wordt gekenmerkt door een uniek landschap: de uitgestrekte agrarische landschappen ten westen en oosten van de site, de bos- en kasteelparkstructuur op het domein en de Cicindriavallei, elk met specifiek karakter en kwaliteiten. Deze bijzondere landschapsstructuur zal worden versterkt door ze meer leesbaar te maken en aan te grijpen als structurerend principe voor de toekomstige ontwikkelingen. Door in te zetten op het landschap worden de troeven van het gebied onderlijnd wat de attractiviteit van het gebied voor diverse doelpublieken zal versterken.

Masterplan

Gezien de kwaliteiten van het huidige terrein wordt er voor geopteerd om de historische organisatie zoveel mogelijk te respecteren. Op basis van de footprint van de militaire structuur worden compacte clusters gedefinieerd: bouwen is mogelijk op de plek van de bestaande loodsen of als toevoeging naast deze volumes. Bestaande paden, wegen en grachten lijnen de clusters af. Op deze manier vormt het DNA van de militaire structuur de basis van de nieuwe ontwikkelingen waarbij het bestaande bomenbestand maximaal gerespecteerd wordt. Dit bebouwingsprincipe maakt eenuiterst flexibele fasering mogelijk waarbij de loodsen geleidelijk aan kunnen worden vervangen door nieuwe gebouwen. Fragmenten van de bestaande bebouwing kunnen (tijdelijk) behouden blijven om het karakter van de site te versterken en tevens sloopkosten te sparen. Eventueel is restauratie of additie van een nieuw volume op de bestaande gebouwen mogelijk.

Er wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van macro- tot microschaal: van stedebouwkundige structuur tot de gebouwen en hun technische uitrustingen, waarin de woon- en leefkwaliteit van het gebied centraal staat. Essentieel voor beide schaalniveaus is dat dit gebeurt vanaf de eerste conceptfase.

Het ontwerpteam stelt voor om Rochendaal te ontwikkelen als ecologische voorbeeldwoonwijk met lage energiewoningen, passiefbouw en collectieve energievoorzieningen. Er wordt uitgegaan van de cradle-to-cradle-strategie waarbij rekening wordt gehouden met het gebruik van natuurlijke materialen, CO2-reductie tijdens de bouw, hergebruik van regenwater en het uiteindelijke recycleren van alle bouwproducten.

Projectgegevens:  
architecten Achtergael en Atelier Kempe Thill
studiebureaus: Proap (ontwerp landschap), Mint (studie mobiliteit)
opdrachtgever: Agost
locatie: Sint-Truiden
periode: 2013-heden
start opmaak masterplan: september 2013

Bron: Kempe Thil en Achtergael

Reageer op dit artikel