nieuws

Ideeëncompetitie Wachtend Land

Architectuur

Door de economische crisis komen bouwlocaties later of soms helemaal niet tot hun definitieve invulling. In het hele land worstelen gemeentes met de vraag hoe zij een tijdelijke invulling kunnen geven aan bouwrijpe locaties. Er is grote behoefte aan uitvoerbare ideeën/initiatieven én aan partijen die een tijdelijke invulling kunnen realiseren/exploiteren.

Ideeëncompetitie Wachtend Land

Dat geldt ook voor De Blaricummermeent, een nieuwbouwlocatie aan het Gooimeer in Blaricum. Een deel van deze nieuwe wijk is al gereed of in ontwikkeling. Zo’n 40 ha zal een flink aantal jaren op haar toekomstige beoogde bestemming moeten wachten. Dat ‘wachtend land’ kan tijdelijk anders worden ingezet. 

De gemeente Blaricum heeft hiervoor een competitie uitgeschreven waarin ze op zoek is naar creatieve voorstellen en initiatieven voor een tijdelijk, nuttig gebruik. De gemeente werkt hiervoor samen met de TU-Delft (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) Aan de ideeëncompetitie kunnen zowel studenten als niet-studenten meedoen.

Aanmelden kan tot uiterlijk 24 oktober (12.00) via de website van Wachtend Land.

Reageer op dit artikel