nieuws

Belgische Dag van de Architectuur

Architectuur

Net zoals Nederland kent ook Belgie een Dag van de Architectuur. Het thema van deze dag die op 13 oktober valt is ‘Bloeiende Landschappen van de Westhoek tot het Maasland.’

Belgische Dag van de Architectuur

Tijdens deze Dag van de Architectuur gaan wordt gezocht naar nieuwe woon-, werk- en samenlevingsvormen. Alle projecten van de Dag van de Architectuur proberen op hun manier deze trend te keren door meer te doen met minder ruimte. De thematiek van deze Dag van de Architectuur is een vervolg op ‘The Ambition of the Territory. Vlaanderen als ontwerp’.

Maar liefst 100 initiatiefnemers hebben gereageerd op de Open Oproep om activiteiten te organiseren, meer dan 200 projecten van de Westhoek tot het Maasland zijn te bezoeken. Nieuw is de keuze voor een stad of regio als hoofdstad van de Dag van de Architectuur: dit jaar is dit Genk. Deze jonge parkstad zoekt samen met haar inwoners naar manieren om Genk om te vormen tot een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving.

Meer informatie

Reageer op dit artikel