nieuws

Win kaarten voor ons woningbouwcongres

Architectuur

Volgende week woensdag 15 mei organiseert de redactie het Jaarcongres Architectuur & Woningbouw met als thema ‘Slim bouwen & duurzaam renoveren’. Wil je meepraten over hoe je als architect door slim samen te werken nieuw aanbod kan realiseren en de bestaande voorraad kan verduurzamen? Stuur een mail naar events@sdu.nl en win één van de gratis kaarten voor het congres in New Babylon, Den Haag.

Win kaarten voor ons woningbouwcongres

De huidige woningmarkt kenmerkt zich door een teruglopende nieuwbouwproductie, onzekerheid en door een groeiende discrepantie tussen het woningaanbod en de vraag van kritische consumenten. Komende tijd zijn nieuwe woonmodellen nodig, niet alleen in fysieke zin, maar ook in termen van infrastructuur en financiering. Door slim samen te werken in de keten kan een gedifferentieerd aanbod ontstaan dat aansluit bij de vraag. Dat aanbod beslaat dan zowel duurzame renovaties, slimme nieuwbouw als meer kleinschalige, vraaggerichte woningen.

Bij de voorbereidingen op ons jaarcongres, ontdekten we dat op dit moment in de architectuur allerlei bewegingen al anticiperen op de opbouw van de nieuwe woonvraag. Zo denken architecten en hun partners na over alternatieve vormen van financiering, zowel op de lange termijn als voor dit moment. Een tweede ontwikkeling is het bouwen op binnenstedelijke locatie met een toegevoegde waarde. Minstens zo interessant is dat voorstellen worden gedaan om te komen tot een vereenvoudiging van de productieketen. Architecten die in deze situatie komen met innovatie woonconcepten, kunnen de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet zien.

Win toegangskaarten

Samen met sprekers als Jan Rotmans, Stephen Bates, Adri Duivesteijn, Edwin Oostmeier en architecten als Gus Tielens, Henk Döll, Rick Wessels en Jeroen van Mechelen buig je je op het congres over al deze vragen. Het Jaarcongres Architectuur en woningbouw vindt plaats op woensdag 15 mei in Nieuw Babylon te Den Haag, kijk voor meer info op www.congres-dearchitect.nl. Wil je kans maken op één van de gratis kaarten stuur dan een mail naar events@sdu.nl

  

 

Reageer op dit artikel