nieuws

UN studio lanceert interactief platform in juni 2013

Architectuur

Als onderdeel van een reorganisatie heeft het bureau UN Studio een online kennisplatform ontwikkeld. Vanaf juni dit jaar zal de studio hiermee naar buiten dragen waar zij zelf al een tijd mee bezig zijn: architectuur organiseren rondom kennisuitwisseling en co-creatie. Op een applicatie en website wordt de informatie van de studio zelf en van externen georganiseerd in vier gespecialiseerde platforms.

UN studio lanceert interactief platform in juni 2013

De vier platforms organiseren de informatie in vier thema’s, te kennen duurzaamheid, organisatie, materiaal en parameters. Deze onderdelen zijn niet in serie gekoppeld, maar werken juist parallel. Hierdoor is een grotere integratie van uiteenlopende kennis mogelijk. Dit moet een antwoord geven op het steeds breder wordende veld waarin architecten zich begeven: van kunst, milieu, cultuur, economie tot en met de wetenschap.


De vier groepen binnen het kennisplatform zijn met elkaar geïntegreerd. Foto UN Studio

Het doel

Het doel van het platform is niet het realiseren van concrete ontwerpen, maar juist het voortstuwen van een innovatieve ontwerphouding. Het kennisplatform destilleert kennis vanuit de zowel interne als externe architectuurpraktijk. De expertise gehaald uit de concrete strategieën en modellen uit het kennisplatform, moet uiteindelijk leiden tot het verbeteren van het ontwerp.

De aanleiding

Tijdens de reorganisatie van UN Studio zagen Ben van Berkel en Caroline Bos kansen liggen buiten de huidige meest gangbare organisatiestructuur van de architectuur. Juist bij de opkomende online bedrijven, waaronder de sociale netwerken, zien zij een ontwikkeling die zeker ook voor architecten interessant is. De innovatieve economie van zulke bedrijven is transparant en maakt gebruik van een open communicatie en co-creatie. UN studio gelooft in deze strategie en heeft de afgelopen jaren hun bureau gereorganiseerd in een open op kennis gebaseerde praktijk. Het online platform zal hier een grote bijdrage aan leveren.


De applicatie. Foto UN Studio

Meer informatie is te vinden op www.unstudio.com/research

 

Reageer op dit artikel