nieuws

Oosterdok United vraagt om meer!

Architectuur

Oosterdok heeft Amsterdam de afgelopen jaren enorm verrijkt en vraagt nu op zijn beurt om meer. Met name in de openbare ruimte zijn er nog veel knelpunten. De manifestatie Oosterdok United overhandigde een pakket van bevindingen en aanbevelingen ter versterking van de Cultuurcluster Oosterdok aan de Amsterdamse wethouder van Kunst en Cultuur, Waterbeheer en Economische zaken, Carolien Gehrels.

Oosterdok United vraagt om meer!

Naar aanleiding van workshops, debatten, lezingen, ontdekkingstochten en een expositie georganiseerd door ARCAM met buren en de Dienst Ruimtelijke Ordening in de eerste drie maanden van dit jaar zijn een aantal suggesties naar voren gekomen binnen vier cruciale aspecten. Ruim 3000 bewoners, gebruikers en geïnteresseerden in de stedebouwkundige en culturele ontwikkeling van het gebied kwamen af op de activiteiten binnen Oosterdok United. Deze grote belangstelling benadrukt alleen maar de noodzaak om het gebied te gaan verbeteren. Oosterdok United stelt vier aspecten centraal.

Vier aspecten

Er blijkt onvrede te zijn over de programmering en het beheer van het Oosterdok. Daarnaast kan het naar buiten treden door instellingen als bespeling van 1 cluster kan eenduidiger. Als derde aspect brengt het aspect naar voren dat de openbare ruimte van onvoldoende kwaliteit is. De verkeersaders zijn gevaarlijk en niet optimaal ingericht, zoals de Prins Hendrikkade. Ten slotte overschrijdt de luchtkwaliteit alle normen.

Vier suggesties

Met als doel deze vier aspecten te verbeteren geeft de manifestatie vier suggesties aan Amsterdam. De eerste is een ‘dokmanager’, die de programmering en het dagelijks beheer van het water en de openbare ruimte onder zijn/haar hoede krijgt. Daarnaast stelt het document dat er onderzoek gedaan moet worden hoe de Oosterdok opgenomen kan worden in het programma en de organisatie van De Plantage Amsterdam. Als derde suggestie wijst het document naar de planning van grote knelpunten in de openbare ruimte. Een radicale aanpak op korte termijn is noodzakelijk. Ze komen hier ook met concrete plannen voor een alternatieve verbeterde verkeerssituatie. Ten slotte moeten al deze ontwikkelingen plaats vinden binnen de thema’s duurzaamheid en milieu.

Lees het hele document hier.

 

Reageer op dit artikel