nieuws

Duivesteijn vertrekt als wethouder Almere

Architectuur

Adri Duivesteijn vertrekt als wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling van Almere. Duivesteijn (PvdA) kan deze functie niet meer combineren met zijn nieuwe werk als lid van de Eerste Kamer. Sinds februari is hij actief in de senaat.

Duivesteijn vertrekt als wethouder Almere

Duivesteijn was sinds 2006 wethouder in Almere. Hij zette het particulier opdrachtgeverschap in de woningbouw op de kaart, in Almere en ver daarbuiten. Tegelijk was hij een criticaster van commerciële projectontwikkelaars. Duivesteijn neemt in maart afscheid van de gemeenteraad.

De fractie van de PvdA in Almere droeg gistermiddag Henk Mulder voor als zijn opvolger. Mulder wordt naar verwachting op 21 maart geïnstalleerd. Hij was sinds 2008 directeur Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO) bij de gemeente Almere. Daarvoor was Mulder vijf jaar directeur van de Dienst Landelijk Gebied, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken. Hij is intensief betrokken bij de ontwikkeling van de jonge stad.

‘Henk Mulder zorgt voor continuïteit’, meldt fractievoorzitter John van der Pauw van de PvdA Almere. ‘Het betekent dat we kunnen doorbouwen op het beleid dat de afgelopen jaren is ingezet.’ Mulder wacht een zware portefeuille. Binnenkort presenteert de regering de Rijksstructuurvisie voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer. Daarnaast begint Almere met de voorbereidingen voor de organisatie van de wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade die voor 2022 op de agenda staat.

Reageer op dit artikel