nieuws

Nieuwe vorm stadsontwikkeling Maastricht

Architectuur

Met de komst van het Maastricht-LAB gaat de stad op een nieuwe manier de stad verder ontwikkelen. Leidraad wordt beperkte groei, herbestemming van monumentale gebouwen en kleinschalige impulsen. De gemeente zoekt hiervoor de open dialoog met de gebruikers van de stad en wil de stadsontwikkeling niet meer van bovenaf bepalen.

Nieuwe vorm stadsontwikkeling Maastricht

 

 

Het Maastricht-LAB is geen gemeentelijke dienst. Het is de aanjager voor nieuwe experimentele projecten en nieuw ontwikkelingselan in de stad. Inwoners, architecten, kunstenaars, projectontwikkelaars en juristen hebben zich verzameld in de zogenaamde Gideonsbende, die als klankbord, ambassadeur en projectbewaker van het LAB opereert.

Inmiddels werken in het Maastricht-LAB diverse partijen samen aan de herbestemming van monumentale gebouwen, zoals het Eiffelgebouw op het Sphinx terrein, de ontwikkeling van het groene Frontenpark in Belvédère, de tijdelijke invulling van de Tapijnkazerne en de bundeling van jonge, creatieve ondernemers in de voormalige brandweerkazerne in het Belvédère gebied.

De gemeente Maastricht is in overleg met het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Platform 31 om ruimte te krijgen om van bestaande regelgeving te mogen afwijken. De aanpak van het Maastricht-LAB past in het nieuwe architectuurbeleid van het Rijk, waarin geadviseerd wordt de stadsontwikkeling in de komende jaren van onderop, in nieuwe samenwerkingsvormen, zonder teveel ballast van regelgeving en kleinschalig uit te voeren.

Reageer op dit artikel