nieuws

BDG Architecten realiseert twee scholen

Architectuur

Gisteren (26 september) openden twee scholen van BDG Architecten, de ‘groene’ STOAS Vilentum Hogeschool in Wageningen en de Brede School Het Festival in Zwolle.

BDG Architecten realiseert twee scholen
Hogeschool Stoas Vilentum, Wageningen, BDG architecten

 

 

 

 

Het ontwerp van BDG voor de Stoas Vilentum Hogeschool is gebaseerd op de kernwaarden van de school, leren en ontwikkelen, menselijk gedrag, relaties tussen mens en natuur, ecosystemen en duurzaamheid en de gelijkwaardigheid tussen docenten en studenten. Het schoolgebouw met een open, flexibele structuur speelt hier op in. 

BDG heeft bewust gekozen voor een cilinder als basis van het ontwerp, vanwege de gunstige verhouding van het vloeroppervlak in relatie tot het geveloppervlak. Het energieverlies via de gevels is minimaal. Ook is de cilinder niet-hiërarchisch: elke verdieping heeft in essentie dezelfde vorm en hetzelfde uitzicht. De vides tussen de gebouwlagen zorgen voor een open organisatie, die uitnodigt tot maximale interactie tussen gebruikers. 

De verdiepingen zijn georganiseerd volgens het principe van ‘de grot en het nest’. Ze bestaan uit een combinatie van ‘nestruimtes’, rationele ruimtes met vast gebruik zoals practicumlokalen en kantoorfuncties. Daar tussendoor beweegt zich de non-rationele ‘grotruimte’, waar het gebruik onvoorspelbaar is en die je echt moet ontdekken. Er is plek voor onderwijs of om ‘gewoon’ even neer te strijken. 

 Het Festival

Brede School Het Festival. Foto: BDG Architecten

Brede School Het Festival

Ook Brede School Het Festival is ontworpen vanuit een gezamenlijke gedachte over ‘het kindcentrum’. In de ochtend ligt het accent in het onderwijs op ‘leren door instructies’ en ‘s middags op ‘leren door doen en ervaren’. In de extra ruime lokalen zijn zones gereserveerd voor het thematische middagprogramma, gemarkeerd door een kleur. Deze kleuren zijn als een kader zichtbaar in de gangen en gevels, en vormen letterlijk etalages voor de werkstukken. 

Vanuit de wens een centraal hart te realiseren als een plek van ontmoeting tussen de verschillende gebruikers is een kruisvormige plattegrond bedacht. In de poten van het gebouw vinden de school, het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en ondersteunende functies een plek. Op het plein creëert de gebouwvorm op een logische manier speelplekken en groene ruimtes. Speciale aandacht is geschonken aan een energiezuinig binnenklimaat, waarbij elke lokaal apart geventileerd, gekoeld en verwarmd kan worden.  

Reageer op dit artikel