nieuws

Maastricht looft 10.000 euro uit voor beste idee stadsvernieuwing

Architectuur

De gemeentelijke denktank Maastricht-Lab steunt het meest vernieuwende idee dat bijdraagt aan stadsvernieuwing met een bedrag van 10.000 euro. Het Lab roept creatieve geesten op te komen met kleinschalige experimenten die een verrijking kunnen zijn voor de stad. Daarbij moet gedacht worden aan nieuwe concepten voor gebouwen of braakliggende terreinen, aldus de gemeente.

Maastricht looft 10.000 euro uit voor beste idee stadsvernieuwing

Met de suggestie van bijvoorbeeld nieuwe combinaties van wonen en werken in bestaande gebouwen, of vormen van kleinschalige landbouw geeft Maastricht-lab de richting aan waarin gezocht wordt.
De denktank heeft het afgelopen anderhalf jaar diverse experimenten in gang gezet rond thema’s als herbestemming van parken van de toekomst, zoals met het Sphinxpark op het voormalige Sphinx-terrein.

Nieuwe stadsontwikkeling en burgerparticipatie

De oproep is volgens Maastricht-lab een logische vervolgstap in de zoektocht naar nieuwe stadsontwikkeling. Of, zoals verantwoordelijk wethouder Gerdo van Grootheest het omschrijft: “De achterliggende gedachte is de burger-participatie. Wij als gemeente doen een stapje terug. De gemeente is niet de enige partij met oplossingen, daarom moet je anderen de ruimte bieden.”

Het Maastricht-lab biedt ondersteuning bij het opzetten en uitvoeren van het winnende initiatief, en heeft daar een budget van 10.000 euro voor beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via info@maastrichtlab.nl Deelnemers hebben tot 20 september de tijd om een voorstel in te dienen. Uit de voorstellen wordt door een onafhankelijke jury een selectie gemaakt, met één experiment als winnaar.

 
In samenwerking met NAiM/Bureau Europa en REcentre ontwierp Maurer United het tijdelijke Belvedere 2.0 paviljoen in het Sphinxpark.

Bron: Maastricht Aktueel 

Reageer op dit artikel