nieuws

Is de architectuurnota nog van belang?

Architectuur

De gisteren verschenen Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016 roept tot nu toe weinig reacties op. Op Prinsjesdag brachten minister Schultz van Haegen van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en staatssecretaris Halbe Zijlstra van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap namens het kabinet de nota ‘Werken aan ontwerpkracht’ uit.

Is de architectuurnota nog van belang?

Ondanks de wat activistische naam, bevatte de Actieagenda ogenschijnlijk weinig discussiepunten. De nota zegt dat het Rijk het voorbeeld wil geven op het gebied van ‘excellent opdrachtgeverschap’ in de architectuur en het ruimtelijk ontwerp. Op die manier wil de overheid innovatie bij de inrichting van het land stimuleren en de bijdrage van ontwerp aan de economie versterken.

Kritische noot

Te vrijblijvend of zijn architecten te druk om zich in de architectuurnota te verdiepen? Er was slechts een kritische noot op Twitter te vinden van Ard Buijsen: “Hoe kan de overheid excellent opdrachtgeverschap promoten als ze zelf geen architecten meer in willen huren? #DFBMO” Op onze oproep in de LinkedIn-groep van de Architect heeft vooralsnog niemand gereageerd.

Debat NAi Platform

Wellicht volgen de reacties op maandag 24 september, als NAi Platform een debat organiseert over de nota. Piet Vollaard van Archined houdt een voordracht waarin hij een algemene duiding van het nieuwe beleid geeft. Aansluitend gaan vertegenwoordigers van binnen en buiten de architectuursector hierover met elkaar in debat. Dat zijn onder andere Janny Rodermond (Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Karin Laglas (TU Delft), Fred Schoorl (BNA), Wouter Vanstiphout (TU Delft, Crimson), Henk Ovink (Ministerie van Infrastructuur en Milieu), Rob van Kalmthout (Proper-Stok Ontwikkelaars), Oliver Thill (Atelier Kempe Thill), Cilly Jansen (Architectuur Lokaal) en Ole Bouman (NAi). Het debat wordt geleid door Ruben Maes.

Effectieve bijdrage

Lees de hele nota op Actieagenda architectuur en ruimtelijk ontwerp 2013-2016, Werken aan ontwerpkracht. De redactie van de Architect ziet reacties op de nota graag tegemoet. We kunnen de reacties gebruiken voor een artikel in het tijdschrift of op deze website.

 

Reageer op dit artikel