nieuws

Geluidswerende gevels

Architectuur

Als je gaat bouwen op een geluidsbelaste locatie, kun je het best in een zo vroeg mogelijk stadium nadenken over geluidwering. Afhankelijk van hoe de kavel en het gebouw liggen ten opzichte van de weg, het spoor, of het industrieterrein, zijn er allerlei mogelijkheden om het geluid architectonisch slim te weren.

Geluidswerende gevels

 

 

In de rubriek techniek van het septembernummer bespreekt Maartje Henket mogelijke indelingen van de kavel, akoestisch slimme gebouwvormen en technische maatregelen op detailniveau.

Een en ander wordtin het artikel gerelateerd aan de overheidseisen, waaronder het nieuwe Bouwbesluit. Ook zijn er voorbeelden in de vorm van best practices.

 

Reageer op dit artikel