nieuws

ARC12 Architectuur. Wat verwacht de juryvoorzitter?

Architectuur

ARC12 staat op de rol, de site is compleet, en de prijsvraag is geopend voor inzendingen. Maar wat kun je als inzender eigenlijk verwachten van de jury? Wat vinden de verschillende jury’s belangrijk en waar zullen ze extra op letten? Om (potentiële) deelnemers extra op weg te helpen, leggen we onze juryvoorzitters een aantal vragen voor. Vandaag de antwoorden van Bart Mispelblom Beyer, partner bij Tangram Architekten en voorzitter van ARC12 Architectuur.

ARC12 Architectuur. Wat verwacht de juryvoorzitter?

 

Welke tips kun je de inzenders geven?

Benader duurzaamheid in de breedste zin van het woord. De duurzame omgeving komt tot stand in een evenwicht tussen sociale, economische en fysieke factoren. In ons vakgebied hebben wij vooral invloed op de fysieke kant van de duurzaamheid, maar ook die is zeer breed en uitvoerig. Ik bedoel dan energie ( gebruik en besparing), ecologie (ook in de stad), materiaal (gebruik en herkomst, hergebruik), tijd (flexibiliteit en aanpasbaarheid). Maar ook sociologische aspecten als binding spelen een rol: een zekere couleur locale lijkt daarbij voorwaarde. Als laatste noem ik de factor ruimte: een schaars goed. Een duurzaam gebouw gebruikt de goede ruimte en maakt goed gebruik van die ruimte. Dit zal een belangrijk beoordelingscriterium zijn.

Wat voor ontwikkeling heeft jouw vakgebied de afgelopen vijf jaar doorgemaakt en waar verwacht je dat het nu heengaat?

Het vak van de architect evolueert in rap tempo naar dat van ruimtelijk vormgever. Dit betekent een integratie van de verschillende schaalniveaus. Het denken begint niet pas op de schaal van het gebouw- maar het besef moet groeien dat meerdere gebouwen samen de stedelijke omgeving bepalen- en de ruimte ertussen vastleggen.

Deze ruimte moet betekenis hebben om te kunnen functioneren.Dit bepaalt in hoge mate de appreciatie ervan. Vervolgens moet een gebouw dat toekomstvast is aan veel hogere eisen voldoen dan we gewend waren, veelal binnen beperktere budgetten. Tenslotte zal de ontwerper een meer actieve rol moeten nemen in de totstandkoming van de ontwikkeling van het gebouw an sich.

Een groot voordeel van laatstgenoemde ontwikkeling is, dat het leidt tot een actievere, meer centrale rol binnen het ontwikkelingsteam.

Wat hoop je tussen de inzendingen aan te treffen?

Ik hoop verrast te worden door de stand van onze beroepsgroep en een positieve energie te voelen vanuit de crisisellende die velen van ons hard geraakt heeft. Zoals Baron von Munchhausen zullen de architecten zichzelf uit het moeras aan de haren omhoog moeten trekken. Laat deze prijsvraag daarvan een illustratie zijn.

Heb je zelf onlangs nog een prijsvraag gewonnen?

We wonnen eind 2011 de prijsvraag voor de Hoge Bretten in Amsterdam Sloterdijk. De realisatie staat gepland voor 2013-2015. Hoge Bretten is een complex met ruim duizend studentenwoningen, en een hoeveelheid andere functies ( zoals winkels, werkruimten en horeca). Het gebouw krijgt een hoogwaardige duurzaamheidprestatie: vele voorzieningen zorgen samen voor een zeer laag energieverbruik, zoals warmteopslag, zonnecollectoren, uitwisseling van energie met buurgebouwen en intelligente domotica. Verder is sprake van intensief grondgebruik, verregaande flexibiliteit en speelt groen om, in en aan het gebouw een belangrijke rol.

=> Meer informatie over ARC12: inschrijven,deelnemen, locatie en programma.

Reageer op dit artikel