nieuws

Dirk Sijmons curator Architectuur Biënnale 2014

Architectuur

Dirk Sijmons is benoemd tot curator van de volgende editie van de Internationale Architectuur Biënnale in Rotterdam. De zesde editie heeft als werktitel ‘Urban by Nature’ en opent in mei 2014.

Dirk Sijmons curator Architectuur Biënnale 2014

Het natuurlijke karakter van de stad als leefgebied van de mens staat hier centraal. De Biënnale verkent de relatie tussen stad en natuur en kijkt tegelijkertijd naar de stad áls natuur. Dit omvat niet alleen de bebouwing maar ook de negatieve ruimte, het landschap dat de materiële voorwaarde is voor onze stedelijke samenleving. Nu de expansieve verstedelijking de relatie tussen stad en wereld ingrijpend verandert, vond de organisatie het nu interessant om vanuit landschapsarchitectuur naar de stad te kijken.

Het maken van stad kan niet meer zonder tegelijkertijd goed stil te staan bij waterbeheer, bij voedselproductie en afvalverwerking, bij de productie en distributie van energie, bij infrastructuur, warmte-eilanden en datastromen. Er moeten visies worden ontwikkeld op de complexe ecologie die de stad is om zo beter richting te kunnen geven aan de aanpassing, groei én krimp van de stedelijke regio’s en metropolen waar spoedig tachtig procent van de mensheid zal wonen.

Complexe ecologie

Dirk Sijmons, landschapsarchitect, voormalig Rijksadviseur voor het Landschap en een van de grondleggers van H+N+S Landschapsarchitecten, heeft een uitgesproken visie op het thema. Sijmons: “Als we door de lens van de landschapsarchitectuur naar de stad kijken dan zien we dat we onze mondiale ecologische problemen alleen kunnen oplossen als we de problemen van de stad oplossen. En deze oplossingen komen pas echt binnen handbereik als we ze in termen van de stofwisseling van de stad weten te benoemen en onderzoeken.”

 

Copyright: H+N+S Landschapsarchitecten

Samenwerking met ZUS

Met URBAN by NATURE bouwt de IABR voort op twee van de drie grote projecten van de huidige vijfde editie. In Istanbul werken de IABR en de deelgemeente Arnavutköy momenteel samen met Architecture Workroom Brussels, 51N4E en H+N+S Landschapsarchitecten aan een volstrekt nieuwe strategie die de ecologische belangen van het gebied en de explosieve verstedelijking, nu elkaars tegenpolen, productief met elkaar in balans kunnen brengen. De pilot projects zullen in 2014 gerealiseerd zijn.

Ook de Test Site Rotterdam en de samenwerking met ZUS wordt voortgezet met nadruk op de verduurzaming van de stedelijke ecologie in Rotterdam Central District en de belangrijke verbinding met Rotterdam Noord.

Reageer op dit artikel