nieuws

Madrid Rio door West 8

Architectuur

Onlangs is in Madrid het grootste binnenstedelijke park ter wereld voltooid. Het 150 hectare grote gebied – ontworpen door West 8 Urban Design & Landscape Architecture uit Rotterdam – ligt aan de westrand van het stadscentrum, op de oevers van de rivier de Manzanares.

Madrid Rio door West 8
Foto’s Jeroen Musch

Het park, Madrid Rio, ligt bovenop het dak van de M30, de vierbaans autoweg aan weerszijden van de rivier die over een lengte van zo’n 20 kilometer werd ondertunneld. Zo sloeg burgemeester Alberto Ruiz-Gallardón, die de drijvende kracht is achter dit megaproject van 4,5 miljard euro, een heleboel vliegen in één klap.

Hij verloste de Spaanse hoofdstad van de stank en het lawaai van een dagelijks door 200.000 auto’s gebruikte verkeersader, herstelde door het onder de grond brengen van de ringweg M30 de eenheid tussen de binnenstad en de westelijke woonwijken én maakte ruimte voor een recreatiegebied dat nu alle bestaande parken en tuinen langs de Manzanares tot een nieuwe eenheid smeedt.

West 8 Madrid Rio

Het park met zijn fietspaden, esplanades, voetbalvelden, stadsstrand, gazons en kinderspeelplaatsen stelt inwoners van Madrid in staat om op korte afstand van huis te sporten en te recreëren. De klachten over de ruim drie jaar durende verkeersoverlast die het tunnelproject met zich meebracht, zijn verstomd. ‘‘Het park wordt enorm gewaardeerd’’, zegt projectarchitect Edzo Bindels van West 8. ‘‘Dat zie je alleen al aan het grote aantal recreatieve fietsers dat opeens in Madrid opduikt.’’

Bij de ondertunneling van de M30 werden ook ondergrondse aansluitingen gecreëerd op het nationale wegennet. In Nederland zijn zulke aansluitingen om veiligheidsredenen niet toegestaan. ‘‘In Madrid , waar ze veel ervaring hebben met tunnelbouw, is het geen enkel probleem’’, aldus Bindels. Evengoed zijn veiligheid en milieu in tunnels ook in Spanje topprioriteit, merkten de Nederlandse landschapsarchitecten: zij moesten in hun ontwerp tal van nooduitgangen en uitlaten verwerken. Het Oostenrijkse bedrijf Aigner Tunnel Technology voorzag de M30 op negen plaatsen van een installatie die het fijnstof uit de lucht filtert voordat die de tunnel verlaat.

west 8 Madrid Rio

West 8 werkt in Maastricht aan een vergelijkbaar project: de Groene Loper, een sport- en recreatiegebied dat wordt aangelegd op het dak van de ondertunnelde A2. Toch is in Nederland een aanpak waarbij infrastructurele werken hand in hand gaan met verbetering van het landschap nog een zeldzaamheid, zegt Bindels. ‘‘Uitgangspunt zou moeten zijn dat wanneer je iets oplost voor het autoverkeer, je meteen ook iets moois voor het landschap bedenkt.’’

West 8 Madrid Rio

Duurder

Om die reden vindt Bindels het te betreuren dat een geheel ondertunnelde A4 met op het dak een vaart voor de waterrecreatie, de variant die de Maaslandse architect Ton Poot bedacht voor de half verdiept aan te leggen snelweg door Midden-Delfland, geen genade heeft kunnen vinden in de ogen van de overheid. ‘‘Die oplossing was weliswaar duurder, maar Midden-Delfland was er door zeker op een hoger niveau gekomen.’’

 

Reageer op dit artikel