blog

Blog – Toekomst van de bouw

Architectuur

Door Harm Tilman – De bouw moet innoveren, wil ze op een voor de samenleving verantwoorde manier kunnen inspelen op klimaatverandering en woningvraag. Dat stelt een onlangs verschenen rapport van het World Economic Forum over de toekomst van de sector. Architecten spelen hierbij een cruciale rol.

Blog – Toekomst van de bouw
Robotgestuurd frezen door Studio RAP

De bouw zit in de lift. Volgens cijfers van het EIB is de bouw de snelst groeiende bedrijfstak van Nederland. Afgelopen jaar steeg de toegevoegde waarde van de bouw met 9,5 procent op jaarbasis. De sector groeide daarmee bijna vier keer zo snel als de gehele Nederlandse economie. Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten volgens het EIB nog beter. Overigens moet daarbij wel worden aangetekend dat de huidige omzet in de bouwsector nog altijd 4% onder het niveau van voor de crisis ligt.

The Edge in Amsterdam, ontworpen door PLP, wordt in het rapport ‘Shaping the Future of Construction’ gepresenteerd als een geslaagd voorbeeld van innovatie. Foto Ronald Tilleman

Slecht weer

Goed nieuws dus, maar van deze stijgende omzet blijft slechts een klein deel over als winst. Bouwbedrijven zijn ondernemingen met een zeer beperkte marge. Als een project om wat voor reden dan ook averij oploopt, komen bouwbedrijven al snel in de problemen. Slecht weer, een ontbrekende vergunning, te laag ingeschreven op een project, zie hier de mogelijke oorzaken.

The Edge in Amsterdam, ontworpen door PLP, is een gebouw dat meer energie produceert dan verbruikt. Foto Ronald Tilleman

Marges in de bouw

Deze ontwikkelingen zorgen voor een moeizaam bouwproces, niet in de laatste plaats doordat aannemers hun marge proberen te verbeteren door op kosten te besparen, wat vaak ten koste gaat van andere partijen in het bouwproces. Om beter bestand te zijn tegen verstoringen, zou de bouw zijn productiviteit moeten verhogen. Bouwinnovatie is daarmee opnieuw een actueel onderwerp in de bouw in de sector.

Het ontwerp voor The Edge in Amsterdam zorgt in combinatie met slimme technologie voor een duurzaamheidsscore van 98,36% (BREEAM-NL) . Foto Ronald Tilleman

Traditionele bouwmethoden

Bouwbedrijven zijn echter sterk gehecht aan hun traditionele bouwmethoden en voelen er nauwelijks voor deze aan te passen. Ze hebben de kansen die de opkomst van de digitale technologie biedt, nog niet omarmd en blijven daardoor achter in termen van efficiëntie en productiviteit. Dit is te wijten aan tal van oorzaken waarvan de fragmentatie van de bouw, de slechte samenwerking met architecten en toeleveranciers, het vinden van talent en onvoldoende kennisoverdracht de belangrijkste zijn.

Het Skilledin kantoor is door Studio Rap in 2015 gerealiseerd in het  InnovationDock te Rotterdam.

Nieuwkomers in de bouw

De huidige bouw wordt uitgedaagd door een groeiende groep innovatieve bedrijven die van buiten de sector nieuwe technologische ontwikkelingen oppakken, deze voor hun projecten inzetten en daarmee traditionele business-modellen op hun kop zetten. Hierbij valt te denken aan 3D geprinte huizen, automatisch ontworpen ziekenhuizen, wireless sensing en geprefabriceerde hoogbouw. In het zojuist gepubliceerde rapport ‘Shaping the Future of Construction’ van het World Economic Forum en The Boston Consulting Group wordt erop gewezen dat de kloof tussen gevestigde orde en nieuwkomers steeds groter wordt. De opstellers achten dit een gevaarlijke ontwikkeling.

Studio RAP ontwikkelde met Bruil een 3D-printer voor architectonisch beton, waarmee geheel nieuwe mogelijkheden in termen van vorm, kleur en textuur mogelijk zijn.

Inspelen op klimaat en woningvraag

De bouwsector als geheel zal dus moeten veranderen wil ze kunnen inspelen op zaken als klimaatverandering, stedelijke migratie en infrastructuur. Door de groeiende vraag naar betaalbare woningen komt de bouw steeds centraler in het publieke debat te staan. Ook zal de industrie kosten-effectiever moeten werken.

The New Makers heeft recent een ComfortCabin geplaatst in AZC Cranendonck te Budel. Op dit moment wordt deze getest of deze cabin een goede oplossing kan zijn voor de opvang van asielzoekers.

Cultuur van innovatie

Het rapport doet interessante aanbevelingen. Zo zou een cultuur moeten worden gecreëerd die open staat voor innovatie en het nemen van risico beloont. Ook acht het rapport een lange termijn perspectief lonend, dat zich eerder op producten dan op projecten richt. Ook zou de bouw het voortouw moeten nemen bij het hervormen van de regelgeving. Door dit soort maatregelen kan ze zo minder kosten maken, heeft ze minder tijd voor uitvoering nodig en kan ze haar impact op de omgeving terugbrengen.

The New Makers maakt de ComfortCabins in grote series op deze volledig computergestuurde productielijn.

Ontwerp bouw als geheel

Ook de overheid kan haar steentje bijdragen aan de transformatie van de bouwindustrie, onder meer door voorschriften aan te passen en aanbestedingen anders in te richten. Op de rol van architecten in deze transitie doet het rapport geen uitspraken. Duidelijk is echter dat zij in het ontwerp van de bouw als geheel een grote rol kunnen spelen. Architecten hebben immers als geen ander inzicht in de ontwerp-vraagstukken als bouwwerken met behulp van nieuwe technieken worden gemaakt. Ook lijken ze als geen ander in staat te zijn om het bouwen met nieuwe materialen, technieken en details af te stemmen op het vraagstuk van onderhoud.

The New Makers leveren binnen de ComfortCabin serie nu ook een volledig demontabele douche en toilet-cabine.

Reageer op dit artikel