blog

Blog – Ontwerpers van de toekomst

Architectuur

De tijd voor gastcolleges is weer aangebroken. De komende maanden sta ik bij ROC’s, Hogescholen en TU Delft voor de klas. De ervaringen leert dat de tweede jaars Bouwkunde studenten uit delft grote moeite hebben met mijn verhaal. Vooral als ik uitleg dat de bouw dankzij nieuwe technologieën grote veranderingen gaat doormaken en dat dit forse consequenties voor ontwerpers zal hebben.

Blog – Ontwerpers van de toekomst

Dan komen existentiële vragen naar boven die de studenten amper aankunnen. Komt er een tijd dat we geen ontwerpers meer nodig hebben? Gaan robots de rol van de architect overnemen? Is het einde van de architect in zicht? Haal je niet de ziel uit de architectuur? Het zijn voor een student bouwkunde bovenal confronterende vragen. Voor u waarschijnlijk ook. Zonder de exacte antwoorden te kennen, weten we in ieder geval zeker dat de wereld in relatief korte tijd fors gaat veranderen.

Modificatiemogelijkheden

Maar over één ding kan ik duidelijk zijn. Design krijgt een steeds groter aandeel in de samenleving van de toekomst. In andere sectoren is dat al duidelijk waarneembaar. Voor de ontwerpers van gebouwen en gebieden is sprake van een verschuiving. Als we straks met software kunnen modeleren, engineeren en dimensioneren, dan heeft iemand daarvoor de software geschreven, de modificatiemogelijkheden van de productielijn ontworpen en het basisconcept bedacht. Daarnaast zijn er ontwerpers die, gebruik makend van die modificatiemogelijkheden, de consument helpen bij het vormgeven van zijn eigen woon-, werk- en leefomgeving.

Inpassing in context

De in mijn ogen belangrijkste rol van een architect zal sowieso niet veranderen. Dat gaat over de modificaties die nodig zijn om een gebouw in te passen in de specifieke context ervan. Ook de manier waarop naar verblijfsplekken wordt gekeken, is een specifieke deskundigheid van een architect. Het samenspel tussen stedebouw, landschapsarchitectuur en gebouwarchitectuur wordt steeds belangrijker. Voor het grote werk, de zogenoemde specials, zoals ziekenhuizen en kunstwerken, zal de rol van de architect nauwelijks veranderen. Alhoewel daar ook meer gebruik gemaakt gaat worden van standaardcomponenten die industrieel worden geproduceerd.

Kansen en competenties

Grote veranderingen bieden kansen maar vragen ook om andere competenties. Ander onderwijs dus. Ik help op dit moment enkele ROC’s om die slag te maken. In Doetinchem wordt bouwkunde bijvoorbeeld al gecombineerd met werktuigbouw en informatica. Ook enkele Hogescholen gaan meer integraal onderwijs aanbieden waarbij de inzichten uit de nieuwe bouwpraktijk worden meegenomen. De Universiteiten hebben daar echter veel meer moeite mee.

Industrial designers

Daardoor dreigt het gevaar dat de architect straks wordt overgeslagen. In de start-up Factory Zero die ik onlangs ben begonnen, werken we bijvoorbeeld liever met industrial-designers dan met architecten. Zij begrijpen immers veel beter waar we het over hebben als we het over industriële productie en modificatiemogelijkheden voor de klant hebben. Designers weten wat een lopende band is en hoe je productdesign kunt combineren met productiedesign. Ze begrijpen echter weer weinig van de context. Ook van de rol en betekenis van een gebouw in een gebied, de effecten daarvan op de leefbaarheid en de dynamiek, hebben ze weinig kaas gegeten.

Kruising van designer en architect

De ontwerper van de toekomst zal dus onmiskenbaar een kruising zijn tussen een Industrial Designer en de Architect.

 

Reageer op dit artikel