blog

Warmte- en waterbeheer deel 3: water- en zonovergoten straten

Architectuur

Global warming. Het gaat maar om een paar graden, deze eeuw, en de zeespiegel stijgt een paar decimeter. Dat lijkt mee te vallen, maar intussen krijgen we wel te maken met extreme weersomstandigheden. In de vorige aflevering hebben we gekeken naar wat we thuis kunnen doen om de extreme warmte en wateroverlast aan te kunnen. In deze aflevering gaan we de straat op. Wat kunnen we hier ondernemen?

Warmte- en waterbeheer deel 3: water- en zonovergoten straten

Droge voeten

Bij hevige regenval kunnen de riolen overlopen. Onnodig om het ongerief te beschrijven. Daarom wordt regenwater in nieuwe wijken niet meer via het riool afgevoerd. Maar waar blijft dan al het water als de regen losbarst? We kunnen de pieken voor een deel opvangen op ons eigen waterdak, maar wie heeft al zo’n dak? En als je een pannendak hebt… dan kan een regenton helpen, maar een hoosbui laat zich daar niet in vangen. Waar moet al dat water dan naartoe als regenafvoeren boven de stoep eindigen en als straatkolken ontbreken? Op straat en die komt dan blank te staan tot het water in de grond zakt!

Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3 

Om het ongerief te verminderen, wordt gedacht aan verhoogde trottoirs, met verhoogde delen van de rijweg, zoals drempels, om met droge voeten over te kunnen steken.

Droge voeten zijn wat waard, maar als we naar de beleving kijken, wekt deze oplossing dan niet te veel associaties met een overstroming?

De wadi

Als de straat wat afloopt kan het water weglopen. Er zijn diverse goten in de handel, van open molgoten tot overdekte goten. Maar waar kan het water naar toe? Naar een wadi! (Arabisch voor ‘droogstaand rivierdal’)

Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3
Dat levert een mooie vijver op en als de zon terugkomt, kun je er spelen. Met het verstrijken van de tijd zal de wadi langzaam opdrogen, klaar voor een nieuwe aanval van water. Maar wat heb je aan droge wadi? Die is in elk geval goed tegen muggenlarven en we kunnen vasthouden aan de associatie met een mooie vijver of spelende kinderen.

Omgekeerde oase

In Londen staat een kantoorgebouw (ontworpen door Rafael Vinoly) met een prachtige holle, spiegelende glasgevel. De bijnaam ‘Walkie-Talkie’ slaat op de vorm, maar niet op waar het gebouw berucht om is: een verzengend brandpunt op de straat.

Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3

 Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3

Daken van auto’s vervormen, terwijl het plastic smelt en men op de stoep een eitje kan bakken.
Ook zonder spiegelende gevels kan het mis gaan. Zonbeschenen daken verwarmen de lucht, net als steenachtige gevels en bestratingen die ons bovendien van een flinke dosis stralingswarmte voorzien. Op deze manier accumuleert de warmte en kan de stad na een paar zomerse dagen veranderen in een omgekeerde oase. Men spreekt in dit verband van een ‘hitte-eiland effect’. Mensen gaan slechter slapen en werken, terwijl het voor ouderen fataal kan zijn. 
Maar we kunnen, met Napoleon III in gedachte, bomen planten die straten en gevels beschaduwen, waarbij we voorts profiteren van de verkoelende verdamping in het bladerdak.    

Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3

Passieve zonne-energie

Door de bomen gunstig te plaatsen kunnen zij een rol spelen bij passieve zonne-energie. De op het zuiden georiënteerde glasvlakken die in de winter bijdragen aan de verwarming van woningen, krijgen in de zomer schaduw van het bladerdak. Dit gebeurt omwille van de warmtebeleving in de betreffende woningen.

Opinie Flip Krabbendam - Warmte- en waterbeheer deel 3 

Hogerop

Verander de wereld en begin bij je huis. Daarna komen je straat en je buurt aan de beurt en zo kunnen we het steeds hogerop zoeken. In de volgende aflevering kijken we wat we in de buurt kunnen doen.

Reageer op dit artikel