blog

Nail houses

Architectuur

Shanghai is sinds 1990 vierhonderd wolkenkrabbers rijker. Met het stijgen van de grondprijzen op de meest begeerde locaties groeit ook de druk om oude wijken te vervangen door commerciële projecten en luxueuze appartementen. De steden veranderen in een rap tempo. Voor de mensen in Shanghai is dit een inmiddels bekend scenario. In de laatste twintig jaar is de stad uitgegroeid tot een metropool.

Nail houses

 

 

De tijd die verstrijkt tussen het op de hoogte stellen van de bewoners en de daadwerkelijke sloop van een oude wijk, kan enkele jaren in beslag nemen. Een paar jaar geleden was dit nog niet zo, maar door negatieve media-aandacht houd de overheid nu meer rekening met de bewoners. Onderhandelingen met de burgers zouden tegenwoordig tot een acceptabele compensatie leiden. Deze bestaat uit een bedrag voor nieuwe meubels en een alternatief huis in de buitenwijken van Shanghai. Voor de jongere generaties is het betrekkelijk gemakkelijk om een oud klein huis dat vaak met een andere familie wordt gedeeld, te ruilen voor een nieuw groot appartement. Zij zijn mobiel en leiden een meer individualistisch leven. Voor de oude generaties is het veel moeilijker. Zij moeten hun oude manier van leven, gebaseerd op een zeer hechte gemeenschap, opgeven. De vrienden en buren die zij hun hele leven hebben gekend, zien zij niet vaak meer in de betonnen jungle aan de rand van de stad. Uiteindelijk hebben ze geen keus en zullen gedwongen moeten verhuizen.

 Blog Tanja en Reijer_Nail Houses 

Mensen protesteren tegen de gedwongen verhuizingen en kunnen daartegen klachten indienen. Daar de overheid meestal ook ontwikkelaar is gebeurt, er meestal weinig met deze klachten. Toch is er een groeiend aantal mensen die stand houden en weigeren om hun huis te verlaten, ook al is de sloop van een wijk begonnen. Uiteindelijk blijven deze huizen als enige overeind staan in een woestenij van puin. De Chinezen noemen ze ‘nail houses’. Het woord ‘nail’ verwijst naar een spijker die vast zit in hout en met geen mogelijkheid te verwijderen is.

Intimidatie en gedwongen huisuitzettingen leiden vaak tot geweld, soms met dodelijke slachtoffers tot gevolg. De overheid heeft het gebruik van geweld bij herlocatie officieel verboden. Desondanks hoor je nog altijd verhalen over intimidatie en knokploegen van ontwikkelaars. Wanneer je door Shanghai loopt kom je verschillende huizen tegen die stand houden te midden van afbraak. De bewoners proberen hun zaak uit principe of uit ontevredenheid over de geboden compensatie onder de aandacht te brengen. Uiteindelijk is het niet de vraag of, maar wanneer zij gedwongen zijn te vertrekken. Tot die tijd blijven mensen wonen in een pand zonder buurt of gemeenschap.

 Blog Tanja en Reijer_Nail Houses 

Gedeeltelijke sloop

Soms besluiten de ontwikkelaars tot een gedeeltelijke sloop, als waarschuwing naar de bewoners. Zij proberen de huizen onbewoonbaar te maken door ieder huis onherstelbaar te beschadigen. In een deel van de stad waar wij hebben gewoond, waren wij ooggetuige van zo’n situatie. Ieder huis miste een gedeelte van de buitenmuur of het dak. De bewoners bleven wonen in instabiele en lekkende huizen en leefden onder onmenselijke omstandigheden. Zij waren gedwongen om op straat te douchen bij een brandkraan. Mensen kookten, aten en sliepen zonder dak boven hun hoofd. Toch hielden ze hun winkel of bedrijfje draaiende. Binnen de kortste keren ontstonden er informele markten en illegale restaurants. De meeste mensen hebben geen keus. Wanneer zij vertrekken naar de buitenwijken, kunnen ze hun bedrijf wel vergeten. Ze hebben alles wat ze hadden in het familiebedrijf gestoken en zullen dan alles te verliezen. Zij kunnen nergens heen. Deze mensen zitten opgesloten in een moderne stad die zij zich niet kunnen veroorloven.

In de afgelopen jaren hebben de media veel aandacht gehad voor dit onderwerp en is de sloop van oude wijken in Shanghai wat afgenomen. Helaas te laat! Grote delen van de oude stad zijn samen met de geschiedenis ervan verdwenen.

 Blog Tanja en Reijer_Nail Houses 

Verlies van identiteit

Verdichting en verstedelijking van oude delen van een stad zijn een natuurlijk proces. Overal ter wereld beginnen steden steeds meer op elkaar te lijken. De globalisering in architectuur en stedebouw is onvermijdelijk. Ook Shanghai heeft de prijs betaald voor het verlies van haar identiteit. De oriëntale charme van de stad is nagenoeg verdwenen. Ontwikkelaars bouwen naar de smaak van de massa, wat vaak een anonieme Amerikaanse stijl van hoogbouw is. Hiermee verliest China in hoog tempo zijn eigen context, waarden en geschiedenis.

Reageer op dit artikel