blog

Over bewegen en verblijven

Architectuur

Met de mobiliteitsagenda wil de gemeente Eindhoven het verkeersgedrag van mensen bijstellen, onder meer met het oog de strengere normen voor luchtkwaliteit. Hieronder zet ik enkele ideeën, plannen en ontwerpen op een rij die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de publieke ruimte van Eindhoven en die vallen onder het thema Bewegen en verblijven.

Over bewegen en verblijven

De gemeente wil de automobiliteit binnen de ring terugdringen en denkt aan een scenario waarbij de huidige driebaansweg rond de historische kern wordt vervangen door een tweebaansvariant. Hier liggen kansen om de verblijfskwaliteit en aantrekkelijkheid van het centrumgebied te vergroten…

Geshopt en gefeest

Het centrum van Eindhoven kent een bijzondere dynamiek. Het is een van de meest levendige gebieden in de stad door de hoge concentratie aan publieke voorzieningen en openbare functies. Er wordt geshopt en gegeten, herdacht en gefeest. Op gezette tijden vergapen duizenden zich aan de creaties van lichtkunstenaars (Glow) of designers (Dutch Design Week). De binnenstad is daarmee een belangrijk visitekaartje van de stad.

 DommelstraatSuperzebra’s die de overgangen bij de Vestdijk en Keizersgracht versterken, door ontwerperscollectief:ccore voor het SOEC.

Verknoping

De gemeente koestert al lang de wens van een ‘stedebouwkundige verknoping’ van de binnenstad met aangrenzende kwartieren: Dommelstraat, De Bergen en het gebied rond het Lichtplein. De voorgenomen reductie van het aantal rijstroken naar twee, in plaats van de huidige drie, biedt daartoe kansen. De voetgangersoversteken worden gemakkelijker en veiliger. Ook ontstaat er de mogelijkheid om meer structureel groen aan te leggen.

DommelstraatSOEC oversteek Dommelstraat

De Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven maakt zich al jaren grote zorgen over de Demer en Hermanus Boexstraat. De winkels op straatniveau lopen prima, maar de bovenwoningen staan leeg of worden gebruikt als opslag. Ook gaan de panden achteruit door achterstallig onderhoud en verwaarlozing. Er is nauwelijks betrokkenheid bij de toestand van de beide straten.

Het wonen boven de winkels zou een belangrijke stimulans kunnen zijn om de kwaliteit van de bestaande bebouwing en van het gebied te verbeteren. Om die visievorming op gang te brengen vroeg het Architectuurcentrum aan UArchitects om enkele mogelijk ontwerpscenario’s uit te werken.

Ruimte maken verbinden

Om het gebied rond de Demer en de Hermanus Boexstraat te injecteren met meer levendigheid, ook na sluitingstijd van de winkels, zijn een aantal ontwerpthema’s onderzocht. In de eerste plaats het thema: ‘achterzijdes worden voorzijdes’ en het thema: ‘ruimte maken-ruimte verbinden’. De hoven achter de bestaande bebouwing zijn vrij ruim van opzet en functioneerden aanvankelijk als expeditieterreinen. Nu liggen ze er rommelig bij of staan vol met geparkeerde auto’s. Deze hoven zijn cruciaal bij de ontwikkeling voor het wonen boven winkels en bij de kwaliteitsimpuls voor de binnenstand als geheel. Verbeter hier de verblijfskwaliteit, voeg hier stadsgroen toe, creëer doorsteken naar de winkelstraten en situeer hier bijvoorbeeld ook de voordeuren van de appartementen die boven de winkels gecreëerd worden.

Niet alleen de Stichting Bescherming Wederopbouwerfgoed Eindhoven maakt zich hard voor de verbetering van de verblijfskwaliteit van het centrumgebied; ook de Stichting Ondernemersfonds Eindhoven Centrum (SOEC). Deze stichting wil het economisch functioneren van het centrum van Eindhoven verbeteren. Concreet wil de SOEC projecten stimuleren die voor een langere verblijfsduur zorgen, die een grotere tevredenheid van bezoekers realiseren, die meer herhalingsbezoek bewerkstelligen, en die leiden tot hogere bestedingen en dus tot een hogere economische groei ten opzichte van vergelijkbare steden.

Inventieve stad

SOEC vroeg in overeenstemming met Gemeente Eindhoven aan ontwerpcollectief CCORE (Creatieve Centrumontwikkeling Regio Eindhoven), waarin architecten, designers, grafici en lichtontwerpers samenwerken, om met een creatief voorstel te komen. Dit moest niet alleen een grote verbetering zijn, maar ook passen bij Eindhoven en haar imago als inventieve stad. CCORE bedacht met dit gegeven als opdracht niet alleen een fraai, maar tegelijkertijd innovatief concept; een combinatie van kleur en licht, passend bij de twee gebieden. Onmiskenbaar de Dommelstraat. Onmiskenbaar De Bergen.

Greenspot Jan van LieshoutGreenspotlicht in Jan van Lieshoutstraat

Groen

Met het programma ‘Groenimpuls Binnenstad’ uit 2008 nam de gemeente het initiatief om enkele concrete groenprojecten in het centrumgebied te realiseren. Een concrete actie is de ontwerpwedstrijd die werd gewonnen door Jackel Henstra werkzaam bij KAW/e. Hij ontwierp een ‘groene’ abri. De glasplaten van de bestaande abri zijn vervangen door bloembakken en ook het dak is voorzien van plantgroei. Slechts een abri, voor de Mediamarkt, is tot nu toe opgeleverd.

 BYTRBYTR

Ook nodigde de gemeente het Rotterdamse bureau BYTR uit om onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden voor verbetering van de groenbeleving in het centrum. Zij brachten potentiële groeninitiatieven in kaart gebracht en combineerden deze met enkele concrete nieuwe ontwerpvoorstellen. Voorbeelden zijn de toepassingen van een groene gevel bij de VD en de vergroening van de entree bij het Muziekgebouw. Het idee van een speciale Greenspotlight, is inmiddels gerealiseerd in de Jan van Lieshoutstraat. Greenspotlight heeft op een slimme manier het groen in de straat en verlichting gecombineerd. Het resultaat is een opgeruimde straat zonder ‘obstakels’ terwijl het licht door het bladerdek voor sfeer zorgt.

Green spots

In de Referentieplattegrond Centrum 2020 stelt de gemeente een structuur voor met bomen langs de versmalde binnenring en groene vlekken. Daarmee wordt de een samenhang tussen groen en ruimtelijk structuur verder zichtbaar en krijgen mogelijke green spots een plek. Maar het thema ‘bewegen en verblijven’ omvat meer. Kunnen ervaringen van aankomst en verplaatsing worden verbeterd? Zij er slimmere voetgangers- of fietsverbindingen te bedenken? Welke ontwerpen maken de openbare ruimte veiliger, aangenamer of toegankelijker?

Tot en met 9 september 2012 verzamelt Architectuurcentrum Eindhoven alle ideeën, plannen en ontwerpen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de publieke ruimte van Eindhoven. Iedereen kan een idee of plan insturen. Er zijn drie thema’s:
1. Leading in Technology
2. Bewegen en verblijven
3. Public Space Acupuncture

Reageer op dit artikel