blog

Architectuur buitenspel

Architectuur

Onlangs klaagde de Leidse architect Fons Verheijen in een interview steen en been over de Design & Build-contracten. Hij zei echter niets wat we niet allang weten. Doordat architecten niet meer bij de bouwvergadering zitten, kunnen ze de belangen van opdrachtgever, gebruiker of aannemer niet goed meer verdedigen. Zo worden ze volgens hem gedegradeerd tot loopjongens van de aannemer.

Architectuur buitenspel

 

Het is opmerkelijk dat al zo lang over deze ontwikkeling wordt geklaagd maar dat al die tijd concreet geen enkele verbetering is bereikt. De branche is niet in staat een vuist te maken en haar belangen worden uitermate zwak behartigd. Ook tot Verheijen is dit nu doorgedrongen. Een krachtiger stem in Den Haag zou architecten wel een plek in de bouwvergadering en een vorm van toezicht kunnen afdwingen, aldus Verheijen. Maar zowel de Rijksbouwmeester als de BNA slaagt er niet in een prominente rol voor de architect af dwingen.

Van Natalie de Vries van MVRDV mag ik het niet zeggen, maar deze ontkoppeling van de architectuur draagt wel degelijk bij aan de stagnatie van Nederland. Voorbeelden te over.

De CO2 neutrale stad zou een doelstelling van het stedelijke beleid moeten zijn. Dit heeft op het niveau van de stedebouw enorme gevolgen. Maar er is niemand die daar over nadenkt. Het ministerie dat zich hiermee zou moeten bezighouden is vorig jaar zelfs geruisloos opgeheven.

In 1992 is gestart met de Vinex. Uitgangspunt was de bouw van een half miljoen woningen nabij de bestaande stadscentra. Een generatie getalenteerde architecten heeft geprobeerd onder dit regime de wijken te maken waar de klant om vroeg. Maar om echte verscheidenheid in woonmilieus te kunnen maken is een hervorming van het Vinex-regime nodig. Daarvan is tot op heden geen sprake.

Dit is dus het Nederland van nu, uw Nederland en het mijne. Nul hervormingen van instituties, regelingen en bouwprocessen. Miljarden Euro’s gestoken in de bankencrisis en in inefficiënte stimuleringmaatregelen. Betaald met uw toekomst.

Reageer op dit artikel