blog

In een energielabel kun je niet wonen

Architectuur

In 2020, zo nam het kabinet zich drie jaar gelden voor, moet de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met dertig procent zijn verminderd. Bovendien zou jaarlijks 2 procent op energie moeten worden bezuinigd.

In een energielabel kun je niet wonen

 

 

 

 

 

Uit een pas verschenen evaluatie van dit beleid door het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt nu dat deze doelen bij lange na niet worden gehaald. Beide organisaties stellen dat meer moet worden gedaan, wil een volgend kabinet de klimaatdoelen wel bereiken.

Het grootste probleem met betrekking tot energiebesparing zit volgens ECN en PBL in de bestaande voorraad woningen. Corporaties zouden verplicht moeten worden maatregelen te treffen, zodat alle woningen zuiniger zijn in 2020. Ook is een verbod op energieverkwistende huizen bij koop en huur te overwegen, menen de onderzoekers.

So far so good, zou je zeggen. Over architectuur echter geen woord. Maar is dit een zaak om alleen aan de wetenschap over te laten? De vraag is immers of genoemd pakket niet een te beperkt en eenzijdig perspectief voor vernieuwing oplevert. Wonen doe je immers niet in een energielabel maar in een woning. Inzet en bereik van energiemaatregelen zouden steeds opnieuw moeten worden onderzocht.


Verdeling primair energiegebruik naar sector, 2008. Uit de publicatie ‘Referentieraming energie en emissies 2010-2020’

Architectuur zou op dit vlak voor zichzelf een belangrijke rol moeten opeisen. Kan ze dat? Zo ja, op welke manier dan? Anders gezegd: Kan ze de energie besparende maatregelen veranderen in zinvolle ingrepen in de voorraad?

Reageer op dit artikel