blog

The Great Reset van onze steden

Architectuur

Stort de huidige economische crisis de steden de afgrond in of komen ze er sterker uit. Over deze vraag is in de Verenigde Staten een uiterst levendig debat uitgebroken tussen Richard Florida en David Harvey. Afgelopen week bezocht ik New York en maakte ik hiervan het nodige mee.

The Great Reset van onze steden

Richard Florida is van mening dat de crisis de steden sterker zal maken, mits ze ruim baan maken voor de nieuwe economie en niet de oude blijven steunen. Florida kreeg grote bekendheid door het boek The Rise of the Creative Class. Dit boek maakte korte metten met de gedachte dat kunst een luxe is en dat in tijden van bezuiniging steun aan kunst geschrapt kan worden. Volgens Florida is kunst juist een van de poten waarop de nieuwe economie steunt.

Dit zette veel steden ertoe aan zich te profileren als creatieve steden en het bezorgde de auteur een cultstatus in kringen van beleid en stedebouw. In zijn nieuwste boek, getiteld The Great Reset betoogt Florida dat ieder tijdperk wordt gekenmerkt door een bepaalde spatial fix. Een dergelijke configuratie van stad, infrastructuur en transport is per definitie tijdelijk en raakt daardoor regelmatig in crisis.

 

Zo´n moment is nu aangebroken. Daarom moeten steden werken aan wat Florida de Great Reset van het stedelijke landschap noemt. Steden en regio’s dienen een configuratie te krijgen die nieuwe en duurzame groeipatronen ondersteunt. Florida is ervan overtuigd dat de wereld daarmee beter af is. De nieuwe ruimtelijke ordening zal met kop en schouders boven de oude uitsteken.

Hoe deze er precies uit zal zien, kan ook Florida niet zeggen. Maar stelt hij, een ding is zeker: deze ordening zal veel minder zijn gericht op auto´s, huizen en suburbs. We zullen minder geld besteden aan zaken die de oude leefwijzen karakteriseerden. Aleen zo kan ruimte worden gemaakt voor nieuwe bedrijvigheid, voor gezondheidszorg en biotechnologie, voor onderwijs en voor nieuwe vormen van vermaak en recreatie.

Ruimtelijk gezien zal het suburbane landschap plaats maken voor verdichte steden en megaregio´s die onderling optimaal zijn verbonden door middel van HSL en Internet. Voorts voorziet hij een verdere expansie van de diensteneconomie, ondersteund door een steeds mobielere arbeidsmarkt. De obsessie met huizenbezit is verleden tijd. Ook de hypotheekaftrek dient wat hem betreft te worden afgebouwd.

De geograaf David Harvey verzet zich krachtig tegen dit volgens hem veel te optimistische toekomstbeeld. Florida stelt dat iedere nieuwe ´spatial fix´ vooruitgang brengt. Harvey is echter van mening dat het kapitalisme verslaafd is aan eindeloze expansie door economische groei. Achter Florida´s optimistische beeld van een groen en duurzaam Amerika gaan volgens hem de verstedelijking van China, de verspilling in Dubai en een ´planet of slums´ schuil.

Waar Florida louter creatie ziet, ontwaart Harvey destructie. En waar Florida enthousiast verhaalt over de nieuwe stedelijkheid, bespreekt Harvey het ontstaan van junkspace.

 

Reageer op dit artikel