blog

Dubai: metropool van de toekomst?

Architectuur

Dubai wordt door velen gezien als de metropool van de toekomst. Maar van welke toekomst eigenlijk? Ton Matton’s Dystopia biedt uitkomst.

Dubai: metropool van de toekomst?

 

 

 

 

Sinds enige tijd woont meer dan de helft van de wereldbevolking in steden. Deze zijn door de economische ontwikkeling in hoog tempo getransformeerd. Te denken valt aan de nieuwe steden in het Midden en Verre Oosten, de grote stedelijke corridor langs de oostkust van China of het ontstaan van miljoenensteden in de voormalige Derde Wereld. Overal schieten in stadskernen wolkenkrabbers en torens uit de grond, terwijl de ommelanden in hoog tempo verstedelijken.

Dubai metropool van de toekomst?

Van al deze steden is Dubai het meest uitgesproken en ongetwijfeld meest besproken. Deze stad die zijn bestaan dankt aan de uit de olieproductie verworven rijkdommen, wordt afwisselend beschreven als nachtmerrie en als paradijs. Een nachtmerrie voor arbeiders die onder vaak erbarmelijke omstandigheden in de bouwindustrie werkzaam zijn; een paradijs voor westerlingen die hier onder gunstige voorwaarden onroerend goed kunnen kopen en kunnen genieten van een aangenaam jetset leven.

Dubai: Metropool van de toekomst?

Een ander opvallend trekje van Dubai zijn de gespecialiseerde stadsdelen die zijn gecreëerd voor bijzondere activiteiten. Zo valt internet in Dubai onder de strenge censuurwetten, terwijl dit niet het geval is in Internetstad. In dit land met strenge wetten wordt blijkbaar geëxperimenteerd met enclaves waarin betrekkelijke vrijheden heersen en waarin iedereen rond een bepaalde activiteit volledig zijn gang kan gaan. Dit maakt Dubai tot een gerealiseerde utopie, een plek met alle vrijheden die nodig zijn voor ondernemingen, technologische vernieuwingen en hoogwaardige consumptie.

Palm eilanden Dubai

Maar, zeggen critici, dat is ook de dystopische kant ervan. Dubai ontwikkelt zich niet alleen tot een veilig toevluchtsoord van de steeds grotere rijke middenklasse, maar ze staat ook steeds meer symbool voor de alles verslindende consumptie van alle goede dingen op aarde gedurende ons leven. Door de naderende schaarste aan olie en de te verwachten stijging van de olieprijzen zal hier vooralsnog geen einde aan komen. Het aandeel van de olierenteniers zal de komende jaren alleen maar stijgen. Weinig kans dat dit geld zal worden geïnvesteerd in nieuwe groene fundamenten voor een meer duurzame samenleving.

Ton Matton Dubai

Huidige trends zullen daardoor doorzetten, de woestijnen rukken op en voor de vleesindustrie is steeds meer ruimte nodig. Om hier een uitweg uit te bieden maakte stedebouwkundige en Vinexvluchteling Ton Matton, ontwerper van Type EW 58/08, een plan om de wereld te redden. Hij maakt hierbij dankbaar gebruik van de enorme bulken afval uit onze consumptiemaatschappij. Deze klonteren zich langzaam samen op onze wereldzeeën tot een omvang die die van Europa evenaart. Onze zeeën bevatten inmiddels vijftien maal zoveel plastic als plankton. Het wachten is nu volgens Ton Matton op de Arabische planners die deze massa bestaande uit schoenen, flessen en ander plastic afval, gaan ontsluiten, ommuren en verkavelen. Op de afvalbergen van onze hyperconsumptie kan de mensheid paradoxaal genoeg een nieuwe start maken.

Lees ook Autarkisch wonen voor iedereen

Dubai: metropool van de toekomst

Reageer op dit artikel